Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

Actie kerkbalans 2022

Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse actie kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om haar werk in de samenleving te kunnen blijven doen.
Maar ook om u te bedanken voor uw eventuele bijdrage en uitleg te geven waar het geld voor gebruikt wordt.

Lees meer…

Strengere maatregelen per 21 december.

Zoals al aangekondigd hebben de bisschoppen op 20 december laten weten dat er extra maatregelen komen naar aanleiding van de lockdown. Lees meer…

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december.
Lees meer…

Kerstpakkettenactie

In de donkere dagen voor Kerst hebben we vanuit alle kerken van onze parochie wederom wat licht kunnen brengen in de huizen van maar liefst 250 gezinnen. Achter de voordeur gaat soms ongezien een financieel moeilijke situatie schuil. Zeker rondom de feestdagen kan een kerstpakket een zeer welkome aanvulling zijn en wat vrolijkheid en verlichting van zorgen brengen.

Lees meer…

Antoniushuis gesloten voor alle bezoek

Met onmiddellijke ingang van 16 november is het woon-zorgcentrum Antonius op Acht gesloten voor alle bezoek.

Dit betekent ook dat de zaterdagavondmis van 17.00h in het Antonius tot nader bericht komt te vervallen.

Wijziging locatie zaterdagavondviering kapel van het H. Hart

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal de zaterdagavondviering (locatie kapel van het Heilig Hart) met ingang van zaterdag 20 november 2021 weer plaats gaan vinden in de St. Petruskerk.

De door-de-weekse vieringen gaan vooralsnog gewoon door in de kapel van het Heilig Hart.

 

Bisschoppen voeren anderhalvemetermaatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Lees meer…

Synodaal proces

Op 17 oktober openden de Nederlandse bisschoppen het synodaal proces op diocesaan niveau. Waar gaat het dan over? Wat is de bedoeling? Een wereldwijd synodaal proces is niet een peiling naar diverse meningen en ideeën. Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden waarlangs de Kerk in de huidige tijd en bestaande cultuur haar missie kan vervullen. En die missie is geen andere dan die zij vanaf haar begin heeft gehad: Christus en zijn Evangelie te verkondigen. In gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden: daar gaat het om.

Lees meer…

Eerste aankondiging bedevaart naar Lourdes met het vliegtuig

Van 28 april t/m 3 mei 2022 gaan we met bedevaartorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ naar Lourdes.
Het is dan meivakantie in het zuiden.
Lees meer…

Vrijwilligersdag 2021

Voor een impressie van de vrijwilligersmiddag 26 september jl., klik hier.

“Voor hoofd én hart”: Nieuwe initiatieven voor de geloofsvorming van volwassenen

“Voor hoofd én hart”: zo zouden we graag de nieuwe initiatieven willen noemen die we in onze Petrusparochie zullen aanbieden voor de geloofsvorming van volwassenen.
Initiatieven waarmee we ons geloof kunnen ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook onze geloofservaring verdiepen.
Lees meer…

 

 

 

 

 

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Lees meer…

Innovatief familiepastoraat

In het nieuwe werkjaar vindt er in onze St Petrusparochie een innovatie plaats en wel binnen het ‘familiepastoraat’. Dat houdt in dat we op een innovatieve wijze de geloofsvorming en gemeenschapsvorming van jong en oud willen uitbreiden en verstevigen.

Lees meer…

Alpha-cursus

In het nieuw werkjaar gaan ook de Alpha-cursussen weer van start. Voor dit najaar starten we met een interkerkelijke Alpha-cursus, inmiddels bij u bekend, en we hopen in het voorjaar ook een parochiële Alpha te kunnen aanbieden.

Achter in de kerk liggen folders voor deze prachtige interkerkelijke Alpha, waarvoor de informatieavond gehouden wordt op dinsdag 14 september in het Schoots Kwartier.

Maria ter Dommele vindt haar weg naar Max

In uitgave 29 van Max Magazine is een artikel opgenomen over het Mariabeeld uit onze Mariakapel. Marloes de Moor heeft het twee pagina tellende artikel gewijd aan de opmerkelijke geschiedenis van Maria ter Dommele.
Lees meer…

18e woord ter bemoediging – het nieuwe normaal in zicht

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas was het in oktober noodzakelijk om een tweede reeks teksten te starten.
Lees meer…

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni.
In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Lees meer…

 

Ga naar de bovenkant