Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

zaterdag 2 oktober 2021: taxatiemiddag

Na een jaartje noodgedwongen onze activiteiten op een laag pitje te hebben moeten zetten, kunnen we langzaam de draad weer gaan oppakken. En wel met onze populaire taxatiemiddag. De experts, de vrijwilligers en wij hebben er weer zin in. En hopelijk geldt dat ook voor u?!

Lees meer…

“Voor hoofd én hart”: Nieuwe initiatieven voor de geloofsvorming van volwassenen

“Voor hoofd én hart”: zo zouden we graag de nieuwe initiatieven willen noemen die we in onze Petrusparochie zullen aanbieden voor de geloofsvorming van volwassenen.
Initiatieven waarmee we ons geloof kunnen ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook onze geloofservaring verdiepen.
Lees meer…

 

 

 

 

 

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Lees meer…

Innovatief familiepastoraat

In het nieuwe werkjaar vindt er in onze St Petrusparochie een innovatie plaats en wel binnen het ‘familiepastoraat’. Dat houdt in dat we op een innovatieve wijze de geloofsvorming en gemeenschapsvorming van jong en oud willen uitbreiden en verstevigen.

Lees meer…

Alpha-cursus

In het nieuw werkjaar gaan ook de Alpha-cursussen weer van start. Voor dit najaar starten we met een interkerkelijke Alpha-cursus, inmiddels bij u bekend, en we hopen in het voorjaar ook een parochiële Alpha te kunnen aanbieden.

Achter in de kerk liggen folders voor deze prachtige interkerkelijke Alpha, waarvoor de informatieavond gehouden wordt op dinsdag 14 september in het Schoots Kwartier.

Maria ter Dommele vindt haar weg naar Max

In uitgave 29 van Max Magazine is een artikel opgenomen over het Mariabeeld uit onze Mariakapel. Marloes de Moor heeft het twee pagina tellende artikel gewijd aan de opmerkelijke geschiedenis van Maria ter Dommele.
Lees meer…

18e woord ter bemoediging – het nieuwe normaal in zicht

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas was het in oktober noodzakelijk om een tweede reeks teksten te starten.
Lees meer…

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni.
In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Lees meer…

 

Interne verbouwing pastorie St. Petruskerk

Dinsdag 25 mei jl. is gestart met een interne verbouwing van de pastorie van de St. Petruskerk. Het doel van deze verbouwing is extra woonruimte te realiseren voor de huisvesting van de leden van het pastoraal team. Vanwege de start van de verbouwingswerkzaamheden informeren wij onze parochianen nu alvast.

Lees meer…

Gebed tot Sint Jozef

In de apostolische brief “Patris Corde”, n.a.v. het jaar toegewijd aan Sint Jozef, vertelt Paus Franciscus dat hij al meer dan veertig jaar, na het ochtendgebed, een gebed tot Sint Jozef bidt. Het gebed is afkomstig uit een 19de-eeuws gebedenboek van de Congregatie van de Zusters van Maria en Jozef. Over dat gebed zegt de Paus: “Het drukt toewijding en vertrouwen uit en vormt zelfs een zekere uitdaging voor de heilige Jozef”.

Lees meer…

(Achterg)rondje kerk

De Vrienden van Sint Petrus hebben de tijd in de lockdown nuttig besteed om u kennis te laten maken met facetten van onze Petruskerk die wellicht nog niet bekend waren bij u. Aan de hand van een aantal thema’s hebben zij de kerk beschreven en in beeld gebracht. U leest over een stukje historie van de kerk, ziet foto’s van o.a. het orgel zoals u het nog nooit gezien hebt en hoort en ziet de kerkklokken in actie.

Wij bevelen u van harte deze pagina’s op de website van de Vrienden aan.

 

Werving open huis opleidingen Sint-Janscentrum

Medio december j.l. werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Lees meer…

Huiszegening 2021

Het was vroeger een traditie om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is nu dikwijls niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u de zogenaamde huiszegen aan, die u boven de deur van uw woning of huiskamer kunt hangen. U vindt de huiszegen achterin onze kerken.

Lees meer…

Wijzigingen in het pastoraal team

Per 1 januari is niet alleen een nieuw jaar begonnen, maar is ook een grotendeels vernieuwd team in onze parochie aan de slag gegaan. Wat is er allemaal veranderd?

Lees meer…

Er was eens…

Onlangs is de beuk in de voortuin van de pastorie van Sint Petrus gekapt. Was dit nodig? Ja helaas wel. Omdat de boom achteruit ging qua bladbezetting was er onzekerheid over de stabiliteit van deze boom. Er was onrust in verband met de openbare veiligheid (naastgelegen fietspad). Uit eerder onderzoek bleek dat de boom is aangetast door de haarslakzwam en de reuzezwam.

Lees meer…

Nieuwe benoeming

Op dit moment vindt in ons bisdom een zgn. carrousel plaats: priesters die een nieuwe benoeming krijgen. Deze keer betreft dat ook onze parochie. Lees meer…

Vier thuis ook mee met de vieringen vanuit de St. Petruskerk

De vieringen die in de St. Thomaskerk plaatsvinden zijn al langere tijd, via internet, live te volgen.

Vanaf 6 december kunt u ook de vieringen vanuit de St. Petruskerk live via het internet, via een zogeheten livestream, meevieren. Mooi op tijd voor Kerstmis geregeld, zodat velen met ons Kerstmis kunnen vieren, ongeacht het aantal mensen dat vanwege de corona-maatregelen in de kerk mag komen.

Lees meer…

Ga naar de bovenkant