Nieuws

Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

Uitnodiging Open Huis St. Janscentrum

Maandenlang waren de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor studenten en groepen van buiten.
Het onderwijs van het Sint-Bonifatiusinstituut ging weliswaar online door, maar het was stil met alleen de seminariegemeenschap in huis.
Ik ben als rector dan ook verheugd dat de deuren van het Sint-Janscentrum voorzichtig weer open kunnen voor onderwijsactiviteiten en andere bijeenkomsten.

Lees meer…

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Met ingang van 29 april mag maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

Lees meer…

15de woord ter bemoediging – Bezetting en bevrijding

Deze week staat in het teken van de herdenking van 4 en 5 mei. Onze media besteden veel aandacht aan de Duitse bezetting en de bevrijding van ons land.
Door films en artikelen in de kranten krijgen wij opnieuw een beeld van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog maar ook van de vreugde om de bevrijding van het nationaalsocialisme door de geallieerden.
Lees meer…

Maria ter Dommele nodigt uit

Van zaterdag 1 mei tot en met zondag 15 augustus bent u van harte uitgenodigd in de Sint Petruskerk voor een bedevaart aan huis. De Vrienden van Sint Petrus hebben in samenwerking met een aantal enthousiaste verzamelaars de tentoonstelling “Thuis op bedevaart” samengesteld. U treft hier van 25 bekende Maria-bedevaartsoorden uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal beeltenissen aan. Lees meer…

14de woord ter bemoediging: De rode paus en onze missionaire opdracht

De meeste mensen houden van orde en helderheid. Dat geldt ook voor de beoordeling van medemensen. De een is conservatief en de ander progressief. Zo houden wij het leven immers lekker overzichtelijk. Maar wanneer wij wat meer inzoomen, wordt duidelijk dat wij een ander mens daarmee zwaar onrecht doen. Een mens heeft namelijk altijd meer en soms tegenstrijdige facetten.

Dat viel mij ook weer op bij het lezen van de prachtige biografie van kardinaal Willem van Rossum (1854 – 1932) waarvan ik recent het eerste exemplaar, tijdens een ontmoeting in het bisschopshuis, door de auteur dr. Vefie Poels kreeg aangereikt.

Lees meer…

 

Weekvieringen in de Kapel van het Heilig Hart

Vanaf maandag 12 april zullen de weekvieringen (H. Missen en lauden) weer doorgaan in de kapel van het H. Hart in de Kronehoef. Reserveren is niet nodig, het dragen van een mondkapje is verplicht.

12e Woord van bemoediging – Met Christus opstaan tot nieuw leven

Afgelopen zondag hebben wij Palmzondag gevierd. De Goede of Lijdensweek is begonnen. Ik beleef deze dagen als de meest intense dagen van het kerkelijk jaar. En vermoedelijk geldt dat ook voor de meesten van ons.  Zondag stonden wij stil bij de aankomst van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als een vredesvorst ontvangen. Hij is een zachtmoedige koning. Lees meer…

 

 

 

Gebed tot Sint Jozef

In de apostolische brief “Patris Corde”, n.a.v. het jaar toegewijd aan Sint Jozef, vertelt Paus Franciscus dat hij al meer dan veertig jaar, na het ochtendgebed, een gebed tot Sint Jozef bidt. Het gebed is afkomstig uit een 19de-eeuws gebedenboek van de Congregatie van de Zusters van Maria en Jozef. Over dat gebed zegt de Paus: “Het drukt toewijding en vertrouwen uit en vormt zelfs een zekere uitdaging voor de heilige Jozef”.

Lees meer…

(Achterg)rondje kerk

De Vrienden van Sint Petrus hebben de tijd in de lockdown nuttig besteed om u kennis te laten maken met facetten van onze Petruskerk die wellicht nog niet bekend waren bij u. Aan de hand van een aantal thema’s hebben zij de kerk beschreven en in beeld gebracht. U leest over een stukje historie van de kerk, ziet foto’s van o.a. het orgel zoals u het nog nooit gezien hebt en hoort en ziet de kerkklokken in actie.

Wij bevelen u van harte deze pagina’s op de website van de Vrienden aan.

 

Werving open huis opleidingen Sint-Janscentrum

Medio december j.l. werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Lees meer…

Huiszegening 2021

Het was vroeger een traditie om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is nu dikwijls niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u de zogenaamde huiszegen aan, die u boven de deur van uw woning of huiskamer kunt hangen. U vindt de huiszegen achterin onze kerken.

Lees meer…

Wijzigingen in het pastoraal team

Per 1 januari is niet alleen een nieuw jaar begonnen, maar is ook een grotendeels vernieuwd team in onze parochie aan de slag gegaan. Wat is er allemaal veranderd?

Lees meer…

Er was eens…

Onlangs is de beuk in de voortuin van de pastorie van Sint Petrus gekapt. Was dit nodig? Ja helaas wel. Omdat de boom achteruit ging qua bladbezetting was er onzekerheid over de stabiliteit van deze boom. Er was onrust in verband met de openbare veiligheid (naastgelegen fietspad). Uit eerder onderzoek bleek dat de boom is aangetast door de haarslakzwam en de reuzezwam.

Lees meer…

Nieuwe benoeming

Op dit moment vindt in ons bisdom een zgn. carrousel plaats: priesters die een nieuwe benoeming krijgen. Deze keer betreft dat ook onze parochie. Lees meer…

Vier thuis ook mee met de vieringen vanuit de St. Petruskerk

De vieringen die in de St. Thomaskerk plaatsvinden zijn al langere tijd, via internet, live te volgen.

Vanaf 6 december kunt u ook de vieringen vanuit de St. Petruskerk live via het internet, via een zogeheten livestream, meevieren. Mooi op tijd voor Kerstmis geregeld, zodat velen met ons Kerstmis kunnen vieren, ongeacht het aantal mensen dat vanwege de corona-maatregelen in de kerk mag komen.

Lees meer…

Adventskalender

Je ziet ze nu weer overal in de winkels liggen: adventskalenders. Waren het dertig jaar geleden vooral adventskalenders met achter elk luikje een chocolaatje zijn heeft tegenwoordig elk zichzelf respecterend bedrijf er één.

Lees meer…

Kerstpakkettenactie St. Petrusparochie: een kerstpakket voor hen die het nodig hebben, helpt u mee?

Al maanden wordt u gevraagd solidair te zijn. En niet zonder reden. Door het coronavirus raakten ouderen in een isolement, mochten geen bezoek ontvangen, werden eenzaam. Ons werd gevraagd naar hen om te kijken.Bedrijven gingen failliet, winkels sloten hun deuren, werknemers werden ontslagen, staan op straat. De rij bij de voedselbanken groeide gestaag.

Lees meer…

Ga naar de bovenkant