Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

Maria ter Dommele vindt haar weg naar Max

In uitgave 29 van Max Magazine is een artikel opgenomen over het Mariabeeld uit onze Mariakapel. Marloes de Moor heeft het twee pagina tellende artikel gewijd aan de opmerkelijke geschiedenis van Maria ter Dommele.
Lees meer…

Gezinscatechese als voorbereiding eerste H. Communie

Zit uw kind in het schooljaar 2020-2021 in groep 4 of hoger? Wilt u dat uw kind zijn of haar eerste H. Communie doet?

Kom dan op maandag 20 september om 20.00 uur naar het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. U wordt dan bijgepraat over het traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste H. Communie een plaats heeft.

Vragen of meer informatie? Klik hier of mail naar catechese@petrus-ehv.nl

Presentatie pastor Ad Verest

Afgelopen weekend heeft pastor Ad Verest zichzelf voorgesteld in de drie kerken van de parochie.
U kunt deze presentatie nalezen door hier te klikken.

 

 

18e woord ter bemoediging – het nieuwe normaal in zicht

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas was het in oktober noodzakelijk om een tweede reeks teksten te starten.
Lees meer…

Afscheid pastor Schallenberg en kapelaan Eskes

Zoals aangekondigd is dit weekend (26 en 27 juni) afscheid genomen van pastor Schallenberg en kapelaan Eskes.

 

Lees meer…

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni.
In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Lees meer…

 

Gezinscatechese als voorbereiding eerste H. Communie

Zit uw kind in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 of hoger? Kunnen wij uw helpen met de geloofsopvoeding van uw kind?
Kom dan op maandag 20 september om 20.00 uur naar het kerktrefcentrum St. Petrus, Kloosterdreef 31.
U wordt er bijgepraat over het traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste H. Communie een plaats heeft. Vragen of meer informatie: zie deze website “Leren (catechese)”, ook voor het inschrijfformulier.

Nieuwe benoeming

Zoals u al wist gaan pastor Schallenberg en kapelaan Eskes ons per 1 juli verlaten. In het weekend van 26 en 27 juni zal pastor Schallenberg de laatste keer de Mis doen in de St. Petruskerk, en kapelaan Eskes in de St. Thomaskerk. Pastor Schallenberg zal zondag 13 juni voor het laatst voorgaan in de St. Antonius Abtkerk.

Maar er is ook goed nieuws: eveneens per 1 juli wordt pastor Ad Verest als priester benoemd in onze parochie. Bij sommigen zal die naam wellicht een belletje doen rinkelen: in het verleden is hij pastoor geweest van de H. Hartkerk in de Ploegstraat. Meer informatie volgt in de loop van de komende weken in het parochieblad en op deze website.

Vastenactie maakt nieuw MOV-project mogelijk

De parochianen van St. Petrus parochie hebben met hun bijdrage aan de Vastenactie er voor gezorgd dat de MOV in Kenia weer een mooi project kan opzetten. Scholing en werk voor jonge vrouwen in de regio zijn essentieel voor een betere toekomst. Met uw hulp zijn we daar weer wat dichter bij gekomen.
Lees meer…

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Lees verder…..

Opknapbeurt oude graven

“Niks voor niks”of “Voor wat hoort wat”, u kent ze vast wel deze uitdrukkingen. We weten met ons allen heel goed dat overal een prijskaartje aan hangt en dat er voor verleende diensten betaald moet worden. Echter, de verbazing was groot toen onlangs een het Eindhovense bedrijf ‘Atelier Lamier, Grafmonumenten en Gedenkstenen’ met het aanbod kwam om een aantal oude (en behoorlijk vervuild geraakte) grafstenen geheel belangeloos, geheel gratis dus, een opknapbeurt te geven.

Lees meer…

17e woord ter bemoediging – DE VLEUGELS UITSLAAN-

Zondag vierden wij het feest van de Gods Drie-eenheid. Ik schreef er al uitgebreid over in het meest recente nummer van de Nieuwsbrief van ons bisdom. Wij hoorden in het Evangelie de geweldige belofte van Jezus dat Hij bij ons zal zijn tot aan de voleinding van de wereld. Het is een bron van vreugde te weten dat Christus iedere dag met ons meegaat op weg naar de uiteindelijke ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht.
Lees meer…

Interne verbouwing pastorie St. Petruskerk

Dinsdag 25 mei jl. is gestart met een interne verbouwing van de pastorie van de St. Petruskerk. Het doel van deze verbouwing is extra woonruimte te realiseren voor de huisvesting van de leden van het pastoraal team. Vanwege de start van de verbouwingswerkzaamheden informeren wij onze parochianen nu alvast.

Lees meer…

16e woord ter bemoediging – ENTHOUSIAST ONS GELOOF LEVEN – Pinksteren 2021

Op weg naar het feest van de Geest
Afgelopen donderdag hebben wij weer de Hemelvaart van de Heer mogen vieren. Christus is van de Vader uitgegaan en bij de Vader thuisgekomen. Voordat Jezus zijn vrienden verlaat, belooft Hij hen de Heilige Geest. Zij zullen niet verweesd achterblijven. Integendeel, de Geest zal komen als een Helper om hen te bemoedigen en kracht te geven. De Geest wil de eerste vrienden van Jezus bezielen en maken tot enthousiaste getuigen. Zij worden uitgezonden om als missionarissen in daad en woord te getuigen van Christus en zijn opstanding.
Lees meer…

Ga naar de bovenkant