Nieuws

Nieuws2022-03-26T10:03:36+01:00

Parochiehuis ingezegend

Zondag 7 juli jl. was het eindelijk zover: het parochiehuis werd ingezegend door bisschop de Korte na een plechtige eucharistieviering in de St. Petruskerk.
Voor de foto’s van de eucharistieviering, de inzegening en een impressie van het parochiehuis, klik hier.
De preek van de bisschop kunt u hier nalezen en het dankwoordje van pastoor vindt u hier.

 

Bedevaart naar Kevelaer

Voor velen van u inmiddels een vertrouwd gegeven, vanuit onze parochie nemen we jaarlijks deel met een bus vol pelgrims -én vol gezelligheid- aan een dagbedevaart naar het Duitse Kevelaer. Dit jaar gaan we op donderdag 22 augustus, deelname kost 25 euro voor volwassenen of 10 euro voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilde u nu ook altijd al eens inschrijven, maar kwam het er niet eerder van? Probeer het gewoon eens. De dag wordt door velen gewaardeerd, er wordt echt naar uit gekeken.

Lees meer…

Diaken Piet-Hein Baudoin

Per 1 september zal diaken Piet-Hein Baudoin eervol ontslag krijgen uit onze parochie. We danken diaken Baudoin voor de relatief korte tijd dat we mochten delen in zijn enthousiasme, en wensen hem na zijn emeritaat alle goeds. Tijdens de vrijwilligersmiddag op 1 september zullen we afscheid van hem nemen en bent u in de gelegenheid om hem persoonlijk de hand te schudden.

Einde stage pater Bosco

Zaterdag 29 juni hebben we tijdens de eucharistieviering in de kapel van het Heilig Hart afscheid genomen van pater Bosco. Per 1 juli eindigde de stage die pater Bosco CSSp sinds enkele maanden liep in onze parochie en krijgt hij een benoeming in de St. Jorisparochie. Langs deze weg wensen we pater Bosco alle goeds voor de toekomst en veel zegen over zijn pastorale inzet.

Afscheid bloemengroep Acht

Zondag 23 juni hebben we in de St. Antonius Abtkerk afscheid genomen van de bloemengroep. Ans van Grinsven en Paul Cloïn hebben vonden het tijd om het stokje over te dragen aan anderen. Jarenlang hebben zij de symbolische bloemschikking, die ook vaak te vinden was op onze website, voor hun rekening genomen.

Pastoor Goris bedankte hen aan het einde van de mis en zette hen letterlijk ‘in de bloemetjes’.

Voor een selectie van de creaties door de jaren heen, klik hier.

Nationale Bedevaart naar Rome

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden.

Lees meer…

Een bedevaart voor gezinnen

Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een dag voor gezinnen. Gezinnen worden uitgenodigd om op zaterdag 31 augustus af te reizen naar Waalre. Daar treden zij in het voetspoor van de heilige Willibrord. Hij stichtte er ooit zelf een kerk. Willibrord leert grote en kleine mensen van nu contact te houden met de stem van God.

Lees meer…

Symbolische bloemschikking Sacramentsdag

Voor een impressie van de symbolische bloemschikking in de St. Antonius Abtkerk, klik hier.

Nederlandse bisschoppen sturen verslagen van synodegesprekken naar Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 15 mei (2024) in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen. Lees meer…

“Schatkamer” van en over Eindhoven

De heer Louis de Wit heeft een grote verzameling van boeken, publicaties, foto’s, beeldjes en allerhande voorwerpen die “iets” te maken hebben met Eindhoven. En dit in de meest brede vorm die je maar bedenken kunt. Als zelfs het ED, de Telegraaf en Elsevier er aandacht aan wil besteden dan moet het toch zeker de moeite waard zijn. Daarom zijn we blij dat een gedeelte van de verzameling de komende maanden in de St. Petruskerk te bezichtigen is. Iedere zaterdagmiddag vanaf 1 juni t/m 31 augustus is de kerk tussen 13.30 en 16.00 uur geopend. De toegang is natuurlijk gratis.

 

Samenvatting gesprekken synodale dag Sint Janscentrum op 2 maart

De landelijke synodale dag van 2 maart ligt alweer enige tijd achter ons. We kijken als projectgroep ‘Luisterend op weg’ met dankbaarheid terug op een mooie dag vol ontmoetingen en respectvolle gesprekken.

Lees meer…

Nieuwe foto’s van de bouw van het parochiehuis (voormalig kerktrefcentrum)

Het oude Kerk Tref Centrum (het KTC) is inmiddels gesloopt en er wordt een ruimere zaal aan de pastorie gebouwd, eigenlijk een parochiehuis aan de pastorie.

De keuze om te gaan verbouwen is uit noodzaak geboren:

Lees meer…

Leegstaande kerkgebouwen verkocht

De OLV van Lourdeskerk ( Vlokhovenseweg ) en de Matteuskerk ( Suikerpeerstraat ) zijn definitief verkocht.

Lees meer…

Mededeling omtrent grondverzakkingen op onze kerkhoven

Gezien de vele vragen en opmerkingen over grondverzakkingen op onze kerkhoven, per telefoon, mail of anderszins, wil ik u het volgende mededelen:

Lees meer…

Meditaties tijdens Vastentijd

Wilt u zich dit jaar tijdens de vastentijd voorbereiden op het naderend Paasfeest dan kan dat niet alleen door te vasten, maar zeker ook door het dagelijks bidden van een meditatie.

Wij verwijzen u dan graag naar de website: www.ignatiaansbidden.org, zij verzorgen dagelijks een meditatie die u via een e-mail ontvangt.

 

 

Actie Kerkbalans 2024

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari!
Tezamen met het P’S Nieuws ontvangt u deze maand een brief met het verzoek een parochiebijdrage te betalen. Geeft u om uw kerk? Doe dan mee!
Lees meer…

Lourdes bedevaart in april-mei 2024

Van 27 april t/m 4 mei 2024 gaan we weer met onze parochie naar Lourdes.
Dit jaar niet met het vliegtuig maar met de hogesnelheidstrein (TGV). Er gaat ook een zorgbus voor pelgrims met medische indicatie. Nadere informatie volgt.
Aanmelden en informatie bij Hans Lapré op j.lapre1@ziggo.nl en 06 53 31 29 26.

Onthulling en inzegening beeld Johannes Paulus II

Zondag 15 oktober was het zover: onze bisschop, Mgr. de Korte, bezocht het familiepastoraat PetruSamen in onze parochie en op het einde zegende hij het beeld in van de heilige paus Johannes Paulus II. Als cadeautje was er voor iedereen in de kerk een naar waarheid gemaakt stripalbum van paus Johannes Paulus II.

.

Dank aan allen die hier mee hun schouders hebben ondergezet, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf.

.

Voor de foto’s, klik hier.

Vooraankondiging bedevaart naar Kevelaer 2024

Half augustus bezochten we met bijna een bus vol ‘Woenselnaren en Woenselnarinnen’ het Duitse stadje Kevelaer, een zeer geliefde Maria-bedevaartplaats. Het was in alle opzichten een bijzondere dag, met een lach en met een traan, maar vooral ook met elkaar. Wilt u volgend jaar met ons meereizen, noteer dan alvast de nieuwe datum in uw agenda: donderdag 22 augustus 2024.
Voor de foto-impressie, klik hier.

Naar Kevelaer in augustus

Naast de diverse Maria-bedevaarten die dit jaar vanuit onze parochie ondernomen worden naar Lourdes en naar Banneux, heeft u ook weer de mogelijkheid mee te reizen naar Kevelaer. Deze dagbedevaart (’s morgens heen, ’s avonds terug) wordt zoals gebruikelijk gehouden op de donderdag na Maria Tenhemelopneming en de datum voor dit jaar is daarmee donderdag 17 augustus 2023. Lees meer…

Pinksterbrief aan medewerkers caritas en diaconie

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen. Klik hier voor de pinksterbrief.

Meer informatie vindt u op de website van het bisdom.

In Memoriam W.J. Kalb

Op 7 mei 2023 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Johannes Kalb, emeritus-pastoor van de parochie Woensel-Midden te Eindhoven.

Lees meer…

Tentoonstelling 7 sacramenten van het katholieke geloof

Wat wordt er bedoeld als we praten over een sacrament? Voor de ouderen onder ons zal het misschien vanzelfsprekend zijn, want u hebt ze vroeger vast geleerd toen u de catechismus moest bestuderen of godsdienstles op school kreeg. Maar voor de huidige generatie is het niet meer zo vanzelfsprekend, dus beginnen we eerst maar eens met het antwoord op de vraag: wat is een sacrament? Lees meer…

Eremedaille voor Frans van Hapert

Op zondag 30 april mocht dhr. Frans van Hapert, in het bijzijn van onze bisschop, de eremedaille van de parochie ontvangen uit handen van pastoor Goris.

Sinds zijn Eerste H. Communie is Frans in de parochie actief als vrijwilliger en dat op vele vlakken: misdienaar, acoliet, koster, bezorger parochieblad, beheerder kerkhoven en tuin en nog zoveel meer.

Voor Frans was de uitreiking een complete verrassing wat het alleen maar mooier maakte.

Voor de foto’s, klik hier.

Geslaagde taxatiemiddag

De Vrienden van Sint Petrus kijken terug op een geslaagde taxatiemiddag afgelopen zaterdag. Voor een impressie, klik hier.

Een crèche, ja fijn!

Op zondag naar de kerk komen en je kind naar een crèche kunnen brengen. Je handen vrij en in alle rust aan de viering deelnemen. Dat zou toch fijn zijn…

Lees meer…

Armoederapport van de kerken

Op 30 januari 2023 heeft minister Carola Schouten het rapport van de kerken ‘Armoede-onderzoek 2020-2022’ in ontvangst genomen. Bij die gelegenheid sprak onze bisschop, mgr. Gerard de Korte, onder meer de volgende behartenswaardige woorden:

Lees meer…

Ouderavond PetruSamen

Wil je:

  • samen met andere gezinnen een levende kerk zijn?
  • andere kinderen en ouders ontmoeten?
  • samen zingen, leren, spelen, eten?
  • op een frisse en open manier je geloof beleven?
  • je kind laten voorbereiden op de eerste Communie of Vormsel?

Klik hier.

Vastenactie 2023

LANDBOUW VOOR DE VROUWEN VAN KOMBOLA
Onze stichting MOV lanceert met steun van de Vastenactie en de MOV groep Nuenen een nieuw project – dit keer gericht op landbouw voor de gezinnen van het straatarme dorp Kombola in Kenia.
Lees meer…

Filmavonden in het KTC St. Petrus

Iedereen is van harte uitgenodigd voor een aantal filmavonden over de heilige paus Johannes Paulus II. In 4 avonden willen we je laten kennismaken met deze bijzondere man, die in Polen werd geboren als Karol Wojtyla en als paus zoveel zou gaan betekenen voor jongeren en gezinnen. Hij was het die in 1984 de Wereldjongerendagen in het leven riep, om jonge gelovigen een hart onder de riem te steken en als belangrijk onderdeel van de evangelisatie.

Lees meer…

Stille Omgang 18/19 maart 2023

Jaarlijks trekken duizenden mensen vanuit heel Nederland naar Amsterdam, om de Stille Omgang te volgen, ter herinnering aan het Mirakel van 1345.
In stilte lopen, door een 24 uur levendige stad, kan dat?
Ja dat kan, daarom nodigen wij u uit, om met ons mee te trekken. Meld u nu aan!
Voor de folder, klik hier.

Wie is de man op het doek?

In de Petruskerk op de Kloosterdreef is vanaf zaterdag 14 januari een replica te bezichtigen van de lijkwade van Turijn.

Wat is de lijkwade van Turijn en wat is het verhaal achter deze lijkwade. Is de beeltenis van de man die op het doek staat de beeltenis van Jezus van Nazareth?
In een lezing en tijdens een tentoonstelling kunt u hier alles over te weten komen.

Op de tentoonstelling is een levensgrote replica van de echte lijkwade te zien met o.a. ook een aantal replica’s van relieken.

Lees meer…

Giften en verkoop van kaarsen kan tegenwoordig óók via uw smartphone!

Sinds jaar en dag kunnen gelovigen en bezoekers met contant geld een kaarsje kopen voor bijvoorbeeld in de Mariakapel, een donatie doen in een offerblok of een bijdrage stoppen in het collectemandje.

Lees meer…

IN MEMORIAM: Paul Rens

Op 1 januari 2023 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Paulus Johannes Rens, emeritus-pastor van de parochie Heilige Oda te Sint Oedenrode.
De zeereerwaarde heer Rens is geboren in Tilburg op 16 augustus 1940 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 april 1973.

 

Lees meer…

Oud-deken Frans Verhoeven onderscheiden

Vrijdagmiddag 6 januari is oud-deken Frans Verhoeven met de diocesane erepenning van Sint Jan onderscheiden voor zijn grote dienstbaarheid aan de kerk van ‘s-Hertogenbosch. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het dekenaat Eindhoven.
Oud-deken Verhoeven werd afgelopen december 80 jaar. Hij was tot dan toe nog voorzitter van de kerkelijke instelling “Straatpastoraat Eindhoven”.

 

Lees meer…

Gedachten van bisschop De Korte bij het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI

Broeders en zusters,

Al lange tijd was duidelijk dat de gezondheid van onze emeritus paus uitermate kwetsbaar was. Vandaag, op de laatste dag van het jaar, is hij gestorven. Het is veel te vroeg om te kunnen oordelen over de betekenis van deze theoloog en paus voor het leven van de Kerk. Graag deel ik met u mijn gedachten over de gestorven emeritus paus. Alles voorlopig en fragmentarisch.

Lees meer…

Kerstviering kinderen St. Antonius Abt

Tijdens de sfeervolle kerstviering van de Sint Antonius Abtschool in de kerk op Acht op 23 december kon de parochie de cheque overhandigen met de opbrengst van de pannenkoekenbak tijdens de kerstmarkt ten voordele van de school die in juni door brand werd getroffen. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en een sponsor kon de parochie € 1.024,- overhandigen aan juffrouw Kim, de directeur van de school.

Voor de foto’s, klik hier.

Kerstsfeer in de St. Petruskerk!

Ook dit jaar zal er een kerstallententoonstelling gehouden worden in de St. Petruskerk. Naast de “grote” kerststal van de parochie, mogen we uit een privécollectie, waarin men ruim 500 uiteenlopende kerststallen vanuit de hele wereld verzameld heeft, als parochie een 80 kerststallen tentoonstellen. Om het plaatje compleet te maken zijn er nog enkele “losse” kerststallen van diverse parochianen aan toe gevoegd. Lees meer…

Wat is toch die ‘Alpha’?

Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha-geloofscursus gevolgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact had op hun geloof en leven.

Lees meer…

De koorplaatsen in de St. Petruskerk: we zijn er bijna

“Maar nog niet helemaal” gaat het dan verder. Eerder hebben we u al gemeld dat we een koorplaats zouden gaan opzetten aan de rechterzijde van het priesterkoor. Dankzij de noeste inzet van een aantal vrijwilligers en “bouwpastoor” Goris, is het project inmiddels grotendeels afgerond. We wachten nog op de leuningen om de oploop veilig te maken voor de koorleden. Lees meer…

Renovatie grafmonument Deken Van Liempd

Frans van Hapert, beheerder van de kerkhoven van onze parochie laat ons weten dat mooi op tijd voor Allerzielen en ruim op tijd voor het 150-jarig bestaan van de St. Petruskerk het grafmonument van Deken en bouwpastoor van Liempd is gerenoveerd.

Lees meer…

Emeritus-pastoor Pierre van Can overleden

In Schinveld is emeritus-pastoor Pierre van Can overleden. Hij verbleef al enkele jaren in verzorgingshuis Aan de Bleek in Schinveld, waar hij afgelopen nacht op 84-jarige leeftijd overleed.
Lees meer…

Terugblik spiritualiteitsreis

Het was een mooie dag, dinsdag 18 oktober jl. Met een 50-tal parochianen bezochten we Den Bosch, waar ons pastoraal team voorging in de eucharistieviering.

Lees meer…

Gezocht: ondersteuning voor onze ledenadministratie

Om inzicht te houden in de samenstelling van onze parochie en om parochianen te kunnen informeren over parochiële zaken, wordt de ledenadministratie bijgehouden. Dit gebeurt met behulp van een door de landelijke bisdommen via internet aangeleverde applicatie.

Lees meer…

Energiekosten óók voor de kerk vergaande gevolgen

Voor veel gezinnen is het een onzekere tijd: wat gaan de nieuwe- en eventueel flexibele energiecontracten betekenen? Hoeveel extra kosten krijgen we maandelijks voor de kiezen? Het is bizar om te moeten leven met twijfel of het allemaal nog wel betaalbaar is? Veel mensen ervaren een enorme druk.

Lees meer…

Voorbereiding eerste communie en vormsel

De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel vindt vanaf komend schooljaar plaats binnen PetruSamen. Informatie en inschrijven kan via de website van PetruSamen. Klik hier om naar de website van “PetruSamen” te worden geleid.

Alpha is terug!

Hij komt er aan: de nieuwe Alpha-cursus in 2023 voor onze parochies in Eindhoven!
De Alpha is bedoeld voor mensen die samen met anderen meer te weten willen komen over de hoofdpunten van het christelijke geloof.

Lees meer…

Avond van Barmhartigheid

In een hectische wereld kan het deugd doen even een moment voor uzelf te hebben en gevoed te worden vanuit uw geloof. Daarom bent u vrijdagavond 2 september vanaf 19.00 uur weer welkom voor een uur van zang en stilte, meditatie en aanbidding in van de St. Petruskerk. Voor wie een persoonlijk gesprek wil is er ook een priester aanwezig.

Op bedevaart naar Kevelaer in 2023

De dagbedevaart naar Kevelaer half augustus is voor een kleine zestig pelgrims vanuit onze parochie een hele rijke dag geworden, met warmte van het vrij onverwachte zonnetje wat we dankbaar cadeau kregen en met warmte ook van elkaar.

Lees meer…

Spiritualiteitsreis

Dinsdag 18 oktober brengen we een bezoek aan de Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar wordt gevierd dat de Sint-Jan al vele eeuwen een vast ankerpunt van de stad ’s-Hertogenbosch is. Na 800 jaar is de Sint-Jan nog steeds een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra belicht.

Lees meer…

Mariabeeld St. Antonius Abtkerk

Het Mariabeeld van de St. Antonius Abt kerk in Acht is afgelopen weken vakkundig gerestaureerd  door  Eugène van Heijnsbergen.
Het beeld was daardoor weer in volle glorie te zien en schitterde in de kerk bij de symbolische schikking van Maria Tenhemelopneming.
Voor de foto’s, klik hier.

Kinderwoorddienst

Met veel liefde en plezier begeleid ik, samen met andere vrijwilligers, de kinderen tijdens de kinderwoorddienst die we elke zondag in de St. Petruskerk verzorgen. De kinderen zijn ons heel vertrouwd geworden de afgelopen 10 jaren. Vaak hebben we gouden ervaringen met de kinderen, waarvan ik er eens eentje met u wil delen.

Lees meer…

Sacristie St. Antonius Abtkerk

De afgelopen week hebben Gerard Lathouwers en Bart Wouters de sacristie van de St. Antonius Abtkerk opnieuw geschilderd. Het resultaat mag er zijn: bedankt voor jullie inzet!
Klik hier voor enkele foto’s.

Afscheid Thomaskoor

Op zondag 24 juli heeft het Thomaskoor afscheid genomen tijdens een goed bezochte viering. De koortribune was voor de gelegenheid extra versierd, en er was bijzonder gebak voorzien bij de koffie na afloop van de viering.

Lees meer…

Het is weer zomervakantie!

Op 17 juli hebben de kinderen de vakantie ingeluid met een feestje in de zonovergoten tuin achter de pastorie van de Sint Petruskerk. Deze keer was er zelfs een springkussen. Terwijl de kinderen zich op het grasveld vermaakten (en volgens mij pastoor Johan en pastor Ad ook) was er ook een gezellig samenzijn voor de ouders.

Lees meer…

Weer naar Kevelaer!

Toen we in augustus 2019 gesterkt en gezegend en genietend huiswaarts keerden, hadden we niet kunnen vermoeden dat het voorlopig voor het laatst zou zijn dat we met een bus vol medeparochianen op bedevaart waren naar Maria, Troosteres der Bedroefden. In 2020 en 2021 maakte de pandemie een busreis naar Duitsland onmogelijk, maar voor komende augustus hebben we goede hoop dat we onder de geestelijke begeleiding van pastoor Goris en kapelaan Geelen weer naar Kevelaer kunnen afreizen.

Lees meer…

(Ver-)Bouwwerkzaamheden

Mocht u één dezer dagen langs of in de Sint Petruskerk komen, dan zullen u een tweetal wijzigingen direct opvallen. Beide wijzigingen zijn kleine aanpassingen die het leven voor de (gelukkig) steeds ouder wordende vrijwilliger van de parochie weer net een tandje makkelijker maken. Beide projecten zijn door de Vrienden van Sint Petrus geadopteerd.
Klik hier voor meer informatie.

Bedankbrief van het kindertehuis in Bethlehem

De opbrengst van de vastenactie (€ 3577,30) dit jaar was bestemd voor de Blauwe Zusters te Bethlehem. De zusters zijn erg dankbaar voor deze donatie en hebben een bedankbrief gestuurd en enkele foto’s. Voor de foto’s, klik hier.
Lees meer…

 

 

 

Uitnodiging pauselijk gedecoreerden

Dit jaar viert de Sint Jans-kathedraal van ’s-Hertogenbosch haar achtste eeuwfeest. Een jubileum dat niet in stilte voorbij gaat. Ook na 800 jaar spreekt de Bossche kathedraal nog steeds tot de verbeelding en vervult zij een belangrijke rol in het leven van ons bisdom.

Lees meer…

Tentoonstelling St. Catharinagilde Woensel

Wat houdt het in om gildebroeder te zijn?

Op deze vraag krijgt u antwoord als u de tentoonstelling van het St. Catharinagilde Woensel bezoekt in de St. Petruskerk.
De tentoonstelling is ingericht op verzoek van de vrienden van de St. Petruskerk om de band die het gilde en de kerk/parochie al jaren samen hebben te laten zien.

 

Lees meer…

Paastriptiek

Bij de Paaswake voor het eerst te zien in de St. Petruskerk (tot en met Pinksteren):
de paastuin.
Met dank aan Jesse van Dun (www.jessevandun.com) voor de triptiek en de siergroep van de kerk voor de aankleding.
Klik hier voor een korte video-impressie.
Voor de foto’s, klik hier.

Lees meer…

 

Oproep vrijwilligerswerk voor Oekraïne

Er is een grote solidariteit en bereidheid om Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen te helpen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor de inzet die ook vanuit de parochies komt, zo stond te lezen in de pastorale brief aan de parochies: ‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.’ Naast de maatschappelijke noodopvang is er op korte termijn grote behoefte aan particuliere opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen en aan ondersteuning van deze gastgezinnen.
In samenspraak met het ministerie van Justitie &Veiligheid coördineert het Leger des Heils deze opvang en ondersteuning.
Lees meer…

 

Toewijding Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Op vrijdagmiddag 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, heeft paus Franciscus Rusland en Oekraïne toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescherming. De toewijding vond plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome en vond op verzoek van de paus ook plaats in bisdommen over de hele wereld. Kardinaal Konrad Krajewski, de pauselijke aalmoezenier, zal als gezant van de paus de toewijding in Fatima verrichten.

Lees meer…

Kapelaan Geelen ‘in het nieuw’

Na de aanschaf van een nieuwe scooter is ook de bestickering klaar en kan onze kapelaan weer in stijl door de parochie!

Lees meer…

 

 

 

Brief van de bisschopen over de vluchtelingen en onze bijdrage als parochie

De brief van de bisschoppen over de vluchtelingen uit Oekraïne vindt u hier.

Vanuit onze parochie hebben we de koppen bij elkaar gestoken en nagedacht over onze bijdrage aan de opvang van vluchtelingen.

Als parochie hebben we geen huisvestingsmogelijkheden meer, maar we willen wel op een andere manier iets betekenen.

Lees meer…

Pater Titus Brandsma een heilige van vandaag!

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is dankbaar voor de officiële aankondiging van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen.

 

Lees meer…

“Huis voor Gods kinderen”

De Vastenactie van dit jaar is voor de gehandicapte pupillen die door de  ‘Blauwe Zusters’ zijn opgenomen in een aangepast huis dat gebouwd  is naast hun kloostertje in Bethlehem.
Lees meer…

Kerstpakkettenactie

In de donkere dagen voor Kerst hebben we vanuit alle kerken van onze parochie wederom wat licht kunnen brengen in de huizen van maar liefst 250 gezinnen. Achter de voordeur gaat soms ongezien een financieel moeilijke situatie schuil. Zeker rondom de feestdagen kan een kerstpakket een zeer welkome aanvulling zijn en wat vrolijkheid en verlichting van zorgen brengen.

Lees meer…

Antoniushuis gesloten voor alle bezoek

Met onmiddellijke ingang van 16 november is het woon-zorgcentrum Antonius op Acht gesloten voor alle bezoek.

Dit betekent ook dat de zaterdagavondmis van 17.00h in het Antonius tot nader bericht komt te vervallen.

Wijziging locatie zaterdagavondviering kapel van het H. Hart

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal de zaterdagavondviering (locatie kapel van het Heilig Hart) met ingang van zaterdag 20 november 2021 weer plaats gaan vinden in de St. Petruskerk.

De door-de-weekse vieringen gaan vooralsnog gewoon door in de kapel van het Heilig Hart.

 

Bisschoppen voeren anderhalvemetermaatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Lees meer…

Synodaal proces

Op 17 oktober openden de Nederlandse bisschoppen het synodaal proces op diocesaan niveau. Waar gaat het dan over? Wat is de bedoeling? Een wereldwijd synodaal proces is niet een peiling naar diverse meningen en ideeën. Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden waarlangs de Kerk in de huidige tijd en bestaande cultuur haar missie kan vervullen. En die missie is geen andere dan die zij vanaf haar begin heeft gehad: Christus en zijn Evangelie te verkondigen. In gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden: daar gaat het om.

Lees meer…

Eerste aankondiging bedevaart naar Lourdes met het vliegtuig

Van 28 april t/m 3 mei 2022 gaan we met bedevaartorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’ naar Lourdes.
Het is dan meivakantie in het zuiden.
Lees meer…

Vrijwilligersdag 2021

Voor een impressie van de vrijwilligersmiddag 26 september jl., klik hier.

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Lees meer…

Innovatief familiepastoraat

In het nieuwe werkjaar vindt er in onze St Petrusparochie een innovatie plaats en wel binnen het ‘familiepastoraat’. Dat houdt in dat we op een innovatieve wijze de geloofsvorming en gemeenschapsvorming van jong en oud willen uitbreiden en verstevigen.

Lees meer…

Maria ter Dommele vindt haar weg naar Max

In uitgave 29 van Max Magazine is een artikel opgenomen over het Mariabeeld uit onze Mariakapel. Marloes de Moor heeft het twee pagina tellende artikel gewijd aan de opmerkelijke geschiedenis van Maria ter Dommele.
Lees meer…

18e woord ter bemoediging – het nieuwe normaal in zicht

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas was het in oktober noodzakelijk om een tweede reeks teksten te starten.
Lees meer…

Interne verbouwing pastorie St. Petruskerk

Dinsdag 25 mei jl. is gestart met een interne verbouwing van de pastorie van de St. Petruskerk. Het doel van deze verbouwing is extra woonruimte te realiseren voor de huisvesting van de leden van het pastoraal team. Vanwege de start van de verbouwingswerkzaamheden informeren wij onze parochianen nu alvast.

Lees meer…

Gebed tot Sint Jozef

In de apostolische brief “Patris Corde”, n.a.v. het jaar toegewijd aan Sint Jozef, vertelt Paus Franciscus dat hij al meer dan veertig jaar, na het ochtendgebed, een gebed tot Sint Jozef bidt. Het gebed is afkomstig uit een 19de-eeuws gebedenboek van de Congregatie van de Zusters van Maria en Jozef. Over dat gebed zegt de Paus: “Het drukt toewijding en vertrouwen uit en vormt zelfs een zekere uitdaging voor de heilige Jozef”.

Lees meer…

(Achterg)rondje kerk

De Vrienden van Sint Petrus hebben de tijd in de lockdown nuttig besteed om u kennis te laten maken met facetten van onze Petruskerk die wellicht nog niet bekend waren bij u. Aan de hand van een aantal thema’s hebben zij de kerk beschreven en in beeld gebracht. U leest over een stukje historie van de kerk, ziet foto’s van o.a. het orgel zoals u het nog nooit gezien hebt en hoort en ziet de kerkklokken in actie.

Wij bevelen u van harte deze pagina’s op de website van de Vrienden aan.

 

Werving open huis opleidingen Sint-Janscentrum

Medio december j.l. werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Lees meer…

Huiszegening 2021

Het was vroeger een traditie om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is nu dikwijls niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u de zogenaamde huiszegen aan, die u boven de deur van uw woning of huiskamer kunt hangen. U vindt de huiszegen achterin onze kerken.

Lees meer…

Wijzigingen in het pastoraal team

Per 1 januari is niet alleen een nieuw jaar begonnen, maar is ook een grotendeels vernieuwd team in onze parochie aan de slag gegaan. Wat is er allemaal veranderd?

Lees meer…

Er was eens…

Onlangs is de beuk in de voortuin van de pastorie van Sint Petrus gekapt. Was dit nodig? Ja helaas wel. Omdat de boom achteruit ging qua bladbezetting was er onzekerheid over de stabiliteit van deze boom. Er was onrust in verband met de openbare veiligheid (naastgelegen fietspad). Uit eerder onderzoek bleek dat de boom is aangetast door de haarslakzwam en de reuzezwam.

Lees meer…

Nieuwe benoeming

Op dit moment vindt in ons bisdom een zgn. carrousel plaats: priesters die een nieuwe benoeming krijgen. Deze keer betreft dat ook onze parochie. Lees meer…

Vier thuis ook mee met de vieringen vanuit de St. Petruskerk

De vieringen die in de St. Thomaskerk plaatsvinden zijn al langere tijd, via internet, live te volgen.

Vanaf 6 december kunt u ook de vieringen vanuit de St. Petruskerk live via het internet, via een zogeheten livestream, meevieren. Mooi op tijd voor Kerstmis geregeld, zodat velen met ons Kerstmis kunnen vieren, ongeacht het aantal mensen dat vanwege de corona-maatregelen in de kerk mag komen.

Lees meer…

Kerstpakkettenactie St. Petrusparochie: een kerstpakket voor hen die het nodig hebben, helpt u mee?

Al maanden wordt u gevraagd solidair te zijn. En niet zonder reden. Door het coronavirus raakten ouderen in een isolement, mochten geen bezoek ontvangen, werden eenzaam. Ons werd gevraagd naar hen om te kijken.Bedrijven gingen failliet, winkels sloten hun deuren, werknemers werden ontslagen, staan op straat. De rij bij de voedselbanken groeide gestaag.

Lees meer…

De Kerk en de tweede golf

Beste broeders en zusters,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Lees meer…

Diaken Gerard Bekken overleden

Zondag 4 oktober jl. is diaken Gerard Bekken overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Hij werd tot permanent diaken gewijd op 26 september 1992 en na zijn wijding als diaken werkzaam in de parochies van Reusel, Hulsel, Hooge- Mierde en Lage Mierde.

Per 1 februari 2001 werd hij benoemd als diaken in de toenmalige parochie Woensel Midden en Zuid in Eindhoven (deze is later op gegaan in de huidige parochie St. Petrus’ Stoel).

 

De uitvaart heeft zaterdag 10 oktober jl. plaatsgevonden in de St. Petruskerk.

Voor de overweging van ere-pastoor Papenburg, klik hier.

Lees meer…

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
Lees meer…

Zou je je vormsel nog doen?

Een groepje tieners doet ook dit jaar het vormsel, waarom toch?  Voor tieners en – voor de ouders – is de motivatie vaak niet zo gemakkelijk onder woorden te brengen.

Lees meer…

Data gezinsvieringen 2020-2021

Op de pagina gezinsvieringen 2020-2021 staan de data voor dit schooljaar plus tips hoe om te gaan met de coronamaatregelen en hoe je aan te melden voor de vieringen.

Halfjaarverslag Straatpastoraat Eindhoven

Het parochiebestuur vraagt graag uw bijzondere aandacht voor het halfjaarverslag januari-juni 2020 van het Straatpastoraat Eindhoven. In dit halfjaarverslag een boeiend inzicht in alle goede inzet die straatpastor Rob Kosterman, ondanks alle complicaties als gevolg van de corona-crisis, voor de dak- en thuislozen in Eindhoven heeft kunnen betekenen. U kunt dit verslag lezen als u hier klikt.
Van harte aanbevolen!

 

Tentoonstelling “Vlaamse kant” in de Petruskerk

Niet alleen tijdens de open monumentendag van 12 september is deze tentoonstelling te zien, maar elke zaterdagmiddag van september is de kerk geopend voor publiek.
Op 5, 19 en 26 september van 13.30 tot 16.00 uur en op 12 september van 10.00 tot 16.00 uur.

Lees meer…

Nieuws over de door-de-weekse vieringen

Met ingang van maandag 31 augustus zullen de door-de-weekse vieringen weer plaats gaan vinden in de kapel van het Heilig Hart.
De zaterdagavondviering blijft voorlopig in de St. Petruskerk.

 

Pastoor Goris op zoek naar specifieke bidprentjes

Pastoor Goris is op zoek naar bidprentjes van pastoors van oude Eindhovens parochies. Hij is hiervoor geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad.  Voor het artikel én het filmpje klik op Lees meer…

In beweging: goed voor u en voor de parochie!

Kom op nou! deze woorden horen we wel eens langskomen bij een reclamespotje voor een fitnessclub. De afgelopen jaren worden wij er steeds vaker op gewezen dat het goed voor ons is om in beweging te blijven. Nadeel is vaak wel dat aan zo’n fitnessclub een abonnement zit met een stevig prijskaartje. Als parochie hebben we daar iets op gevonden… Klik op ‘Lees meer…’ voor meer info én voor het filmpje dat Omroep Brabant van dit nieuwsitem maakte.

Lees meer…

12de woord ter bemoediging: het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die werden afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven.

Lees meer…

11de woord van bemoediging: over mensenvissers en verbinden.

 

29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus

Maandag 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met de Eeuwige Stad en het centrum van de wereldkerk. Het hoogfeest van Petrus en Paulus richt de schijnwerpers op twee zuilen van de vroegste Kerk. Twee apostelen die als missionarissen vissers van mensen zijn geworden.

 

Lees meer…

10de woord ter bemoediging: Brood van het leven. Sacramentsdag 2020

Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis, is de Levende. En mensen worden opgeroepen om hun leven te verbinden met Hem.

Lees meer…

Rozenkrans bidden

Iedere maandagavond om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de kapel
“Maria Koningin van de Vrede” aan de Fakkellaan.
Met de maatregelen i.v.m. het Corona virus kunnen wij niet meer samenkomen.
Nu hebben wij geprobeerd om op een andere manier in contact te komen met elkaar.

Lees meer…

Verhalen uit de bijbel over St. Petrus

Petrus is de patroonheilige, zeg maar de beschermer van onze parochie. Naar die leerling van Jezus is onze parochie vernoemd. Petrus is een bijzonder figuur. Zijn naam betekent zoiets als ‘rots’ of ‘rotsvastig’: op hem is de Kerk, als organisatie gebouwd, zo zeggen we dan. En de paus, zoals we die in Rome kennen, is zijn hedendaagse opvolger.

Lees meer…

 

Toch lichtpunten na afgebroken Vastenactie

Eerder dit jaar gingen de kerkdeuren dicht vanwege de Coronacrisis. Dat gebeurde daags nadat leden van de Eindhovense MOV Stichting de Eindhovense kerken hadden bezocht over nieuwe werkgelegenheidsprojecten voor jonge meiden en vrouwen in Noordoost-Kenia.

Lees meer…

Mariaweetjes met een knipoog

Maria, Marie, Marietje, Ria, Rie, Mieke, Marieke, Maaike: allerlei vormen van de naam Maria. U kunt er waarschijnlijk nog veel meer noemen; dat is waar wij u deze laatste zondag van de meimaand toe oproepen. Het zijn weetjes over Maria met een knipoog, over allerlei onderwerpen. Welke Marianaam staat u het meest aan?  Wist u nog dat Maria eigenlijk afgeleid is van Miriam of Mariam in het Aramees? Van dit soort weetjes. Lees meer…

 

 

Negende woord ter bemoediging: Feest van de Herschepping: Pinksteren 2020

Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerkgebouwen voor het vieren van de liturgie. Een en ander impliceerde uiterste voorzichtigheid. Want de eredienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van medemensen worden.

Lees meer…

Glas-in-lood ramen Petruskerk

Er wordt nog volop gewerkt aan de restauratie van de glas-in-lood-ramen van de Petruskerk.

Voor een update van de werkzaamheden klik op Vrienden van Sint Petrus

Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Rooms- Katholieke Kerk Nederland

Op woensdagavond 20 mei ontvingen de parochies het bericht van het bisdom dat de maatregelen rond de vieringen versoepeld worden per 1 juni. Dit betekent dat per 1 juni er opnieuw misvieringen plaats mogen vinden met maximaal 30 gelovigen. Om dit mogelijk te maken moet aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan. Hoewel de parochie maar anderhalve week de tijd heeft om hieraan te voldoen, zullen we ons uiterste best doen om tegen 1 juni klaar te zijn om bezoekers te ontvangen.

Lees meer…

5 jaar encycliek Laudato si’

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken ter harte zullen nemen.

Lees meer…

Thuisbedevaart: Processiepark in Ommel

Onze reis gaat verder naar het processiepark in Ommel.

Lees meer…

 

Geannuleerd: Bedevaart naar Kevelaer 2020

U heeft het van onze minister-president kunnen horen: “Alle grote, vergunning plichtige evenementen zijn vooralsnog tot 1 september 2020 verboden”. Helaas betekent dit dat ook onze bedevaart naar Kevelaer komende augustus definitief NIET door kan gaan. Een moeilijke beslissing, maar tegelijk ook een makkelijke. Juist nu zullen veel mensen grote behoefte hebben aan steun en troost van Maria, Troosteres der Bedroefden, maar het overgrote deel van onze pelgrims behoort tot de kwetsbare risicogroep. Tijdens de bedevaartsdag zitten we regelmatig dicht opeen zoals in de bus en in de kerk, maar ook in de cafés en restaurants, in zoverre die al open zijn.

Lees meer…

Thuisbedevaart: O.L.V. van de Heilig Eik

Vandaag vervolgen we onze reis in het bisdom en brengen een bezoek aan Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik in Oirschot.
Wij wensen u veel devotie bij deze “thuis-bedevaart”.

Lees meer

Zevende Woord ter bemoediging: Maria en de coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de huidige liturgische beperkingen extra groot. Met het hoofd beseffen wij dat de volksgezondheid geen grote samenkomsten toestaat, maar met het hart zouden wij dat graag anders zien. Wij worden op dit punt opgeroepen tot ascese ter bescherming van de eigen en andermans gezondheid.

Lees meer…

Thuisbedevaart

Deze week vervolgen we onze reis door Brabant naar het processiepark van Handel.

Lees meer…

Zesde Woord ter bemoediging: Een klein feest in een onzekere tijd

Afgelopen zaterdag, het feest van de heilige Marcus, was ik in het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch. De reden was bijzonder. Ik mocht broeder Jan ter Maat ofm tot diaken wijden. Broeder Jan is op weg naar zijn priesterwijding in het najaar. Door de coronacrisis kon de wijding maar in zeer beperkte kring plaatsvinden. Een klein feest in een onzekere tijd. Voor de wijdeling was het natuurlijk een groot feest te midden van zijn huisgenoten. In dit zesde woord ter bemoediging ga ik nader in op deze wijding maar ook op het belang van de herderlijke zorg door priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere leden van het volk van God, juist in deze vervelende coronatijd.
Lees meer…

Oudste vrijwilliger jarig

Zaterdag, 25 april, was onze oudste vrijwilliger, Ferd Pasteels, jarig: hij werd 100 jaar. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij nog altijd actief in de MOV (Missie Ontwikkeling Vrede), helpt het koper poetsen tegen de feestdagen en is wekelijks trouw in de kerk (toen dat nog mocht…). Morgen zou hij gevierd worden tijdens en na de Mis: dat wordt nu uitgesteld. Toch kon een elleboogfelicitatie vandaag niet ontbreken tussen de ene Belg en de andere.

Koninklijke onderscheiding voor Paul Dinjens

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Paul Dinjens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al vele decennia zet Paul zich in als vrijwilliger in Eindhoven, voor de MOV-groep, die zich inzet voor scholing van jonge meisjes uit noordoost Kenia, voor het IVN, een vereniging die mensen betrekt bij de natuur in de eigen woonomgeving en het Seniorweb Nuenen, om senioren vertrouwd te maken op de computer.
In onze parochie kennen we Paul als contactpersoon van de lectorengroep van de Thomaskerk.
Namens de parochie: van harte gefeliciteerd!

 

Thuisvlijt

Wie van u wil meewerken aan het verbeteren van het milieu op onze kerkhoven?
Door het bewuster worden van de neergang van ons milieu zijn wij voornemens ons steentje daarin bij te dragen.
Wij gaan onze kerkhoven, of zo u wilt begraafplaatsen, ecologisch beheren. Zo zullen we meer de natuurlijke vegetatie zijn gang laten gaan, wat betekent dat we steeds minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen zullen gaan gebruiken.

Lees meer…

Handige tip in deze coronatijd

De belangrijkste tip tegen het corona-virus is handen wassen! Deskundigen raden aan om je handen minimaal 20 seconden te wassen met water en zeep. Om zeker te weten dat je lang genoeg je handen wast, hebben wij een handige tip: ga het ‘Onze Vader’ bidden. 

Zo weet je zeker dat je schonen handen hebt én heb je ook nog eens tijd voor God. Dubbel winst dus.

Vijfde woord van bemoediging: Gaan wij binnenkort morren? Over verbondenheid en belangen

Vrijheid is in onze huidige samenleving een belangrijke waarde. Binnenkort vieren wij weer het herstel van onze vrijheid na vijf jaren van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Samen stil staan bij 75 jaar vrijheid’ vormt het motto van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar vrijheid is nooit absoluut, ook onze vrijheid is relatief. De huidige coronacrisis maakt dat maar al te zeer duidelijk.

Lees meer…

Spontane inzamelactie Driessen Autogroep voor straatpastoraat

Vanwege het coronavirus worden wij op de werkvloer regelmatig geïnformeerd over de regels waar wij ons aan moeten houden volgens het RIVM.
Bij één van deze e-mails werd gevraagd om eens te kijken naar: “met elkaar en voor elkaar”. Hierbij stond een verwijzing naar de website van www.samenvooreindhoven.nl

Lees meer…

Thuis op bedevaart

Nu de meimaand stilaan in zicht komt, zouden de vele Mariabedevaartplaatsen in ons bisdom zich volop aan het klaarmaken zijn om bedevaarders te ontvangen. Het coronavirus besliste echter anders: de komende meimaand zullen er geen (georganiseerde) bedevaarten zijn.

Lees meer…

GOD EN CORONA: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding. (Vierde Woord ter Bemoediging)

Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven.

Lees meer…

Paasverhaal toont juist nu visioen van betere wereld

‘Uit alle ervaringen van de laatste weken blijkt dat kunst een handvat heeft gekregen”. In deze benauwende weken blijkt de behoefte aan goede verhalen groot. Met name ook aan de verhalen die taal geven aan wat er deze dagen met ons gebeurt. Taal geven aan onzekerheid, angst en spanning.
Lees meer…

Foto’s hoogmis Pasen

Voor de foto’s van de hoogmis van Pasen, klik op hoogmis Pasen

Traditiegetrouw wordt na de hoogmis van Pasen het Halleluja van Handel gespeeld. Op speciaal verzoek van pastoor Goris heeft organist Ger Vos dit muziekstuk spontaan uitgevoerd tijdens de openstelling van de kerk, eerste paasdag in de middag. U kunt deze uitvoering horen als u klikt op de volgende link: Halleluja

foto’s Paaswake

Voor de foto’s van de Paaswake, klik op Paaswake

Eerste Paasdag

Ik was gestorven, maar ik lééf!
want Christus leeft in mij;
Hij was het, Die mijn angst verdreef,
nu schijnt Zijn zon in mij.

Lees meer…

Paaszaterdag of Stille Zaterdag

 Paaszaterdag of Stille Zaterdag

Het is ‘stil’ in de kerk: er is geen H. Mis, er worden geen sacramenten toegediend, behalve de biecht en eventueel de ziekenzalving. Pas ’s avonds vangt de Paaswake aan. In een donkere kerk wordt het vuur gezegend en de nieuwe paaskaars ontstoken. Alle aanwezigen krijgen een kaarsje, en plechtig wordt de paasboodschap verkondigd. In de lezingen komt de gewijde geschiedenis aan bod: de schepping, de uittocht uit Egypte enz.

Lees meer…

Paaskaart

Als u op onderstaande link klikt, ziet u de paaskaart, die dankzij vele vrijwilligers is bezorgd bij alle alleenstaanden van 80+ in onze parochie.

Paaskaart

 

Brief van burgemeester Jorritsma

Aan de besturen en vertegenwoordigers van Eindhovense religieuze instellingen.
Geachte mensen,
In deze bijzondere tijd schrijf ik u als vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen in Eindhoven aan.

Lees meer…

De Goede Week in coronatijd

Wie zegt dat er dit jaar geen “Goede Week” gevierd wordt?
Zag u het nog niet, die immense processie van personen die positief getest werden op het coronavirus?
Ze zijn niet gekleed in lange gewaden, zonder gordel, zonder hoofddeksel.
Ziet u de kruisweg niet van het verplegend personeel dat de Calvarieberg van de ‘pandemie’ beklimt,
ten einde krachten en met angst om het hart.

Lees meer…

Foto’s Goede Vrijdag

Voor de foto’s van de viering van Goede Vrijdag, klik op foto’s Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Deze dag kent vanouds twee diensten: de kruisweg, in de namiddag om 15.00h en de avonddienst. Die avonddienst is vanouds een sobere gebedsdienst waarin het lijdensverhaal wordt gelezen, de zgn. grote voorbeden gebeden worden, de kruishulde plaatsvindt en de H. Communie wordt uitgereikt.

Lees meer…

Foto’s viering Witte Donderdag

Voor een impressie van de viering van Witte Donderdag, klik op Witte donderdag

Foto’s viering Palmzondag

Voor de foto’s van de viering van Palmzondag, klik op Palmzondag

Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

Paus Johannes Paulus beschreef de Goddelijke Barmhartigheid als hét antwoord op de problemen van de wereld in het derde millennium. Hij heeft Zr. Maria Kowalska (1905-1938) zalig en vervolgens heiligverklaard in Rome om te onderstrepen dat haar boodschap, opgeschreven in haar dagboek, voor de hele wereld is bedoeld. Tijdens haar heiligverklaring in 2000, heeft Paus Johannes Paulus ook de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid ingesteld als kerkelijk feest dat voortaan op de eerstvolgende zondag na Pasen gevierd zou worden.

Lees meer…

Witte Donderdag

Met uitzondering van de Eucharistie waarin de bisschop de H. Olie wijdt, worden er deze dag geen Heilige Missen gevierd. Pas ’s avonds viert men de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. Het Evangelie van de voetwassing herinnert aan de dienst die Jezus ons bewijst en waartoe ook wij geroepen zijn.

Lees meer…

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

Voor de paasbrief van de Nederlandse bisschoppen klik op paasbrief bisschoppen

Kerken open in de Goede Week

Op Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag zullen de drie kerken van onze parochie op bepaalde tijden open zijn.

Lees meer…

Zegening van Eindhoven

Afgelopen zondag, Palmzondag, hebben de pastores van de beide parochies van Eindhoven een rondrit gemaakt met het Allerheiligste door de stad. Bij iedere (hoofd)kerk van de verschillende stadsdelen was er een kort moment van gebed voor de zieken en voor allen die het moeilijk hebben, en zegen met het H. Sacrament. Voor een impressie, klik op ‘Lees meer’.

Lees meer…

Biechtgelegenheid Pasen

Ook al kunnen we de Goede Week en Pasen dit jaar niet gezamenlijk vieren, we willen u wel de gelegenheid geven voor een moment van gebed en/of de biecht. Op Paaszaterdag is de St. Petruskerk open tussen 10.00h en 12.00h. Er is biechtgelegenheid in de sacristie (rechts op het priesterkoor) en in de St. Nicolaaskamer (links op het priesterkoor, waar normaal de kinderwoorddienst plaatsvindt).

Van de bisschop: derde woord ter bemoediging

BEPROEFD MAAR NIET ZONDER HOOP
Broeders en zusters,
Deze tijd van crisis is ook een tijd van beproeving. Wij mogen dan ook blij zijn met alles wat ons kan bemoedigen. Persoonlijk denk ik dan aan twee recente initiatieven van onze paus Franciscus. Op 25 maart, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, heeft hij, in verbondenheid met christenen van allerlei kerken over heel de wereld, om 12.00 uur het gebed des Heren gebeden.

Lees meer…

Palmtakjes

In het weekend van 4 en 5 april start de Goede Week met de vieringen van Palmzondag: de viering waarbij u andere jaren een palmtakje mee kon nemen.
Dit jaar zal het anders gaan, maar er zijn wel palmtakjes.

Lees meer…

Brief aan de parochianen

Dierbare parochianen,
Omdat door de coronacrisis persoonlijke contacten nu erg moeilijk en vaak onmogelijk zijn, afgezien van mail en telefoon, willen wij als pastoraal team jullie langs deze weg een hart onder de riem steken. Wij leven met jullie mee en wij gedenken jullie dagelijks in ons gebed.
Lees meer…

Preek van de paus tijdens de gebedswake

Vrijdag 27 maart 2020 was er een gebedswake op het St. Pietersplein, voorafgaand aan ‘Urbi et Orbi’, de pauselijke zegen, die normaal gesproken alleen met Kerstmis en Pasen wordt gegeven en bij de presentatie van een nieuw paus. Deze keer was de zegen bedoeld voor het afsmeken van het einde van de coranapandemie.
Voor de preek van de paus, klik op preek gebedswake

Geen uitzending van vieringen vanuit de St. Petruskerk via social media

(update 27-3-2020) Beste parochianen,
We kregen van enkelen onder u de vraag of er geen Eucharistievieringen vanuit de St. Petruskerk zou kunnen worden uitgezonden via de website of Facebook. De St. Petrus beschikt echter niet over de benodigde materialen en mensen om daarvoor te zorgen. Lees meer…

DOORDEWEEKSE VIERINGEN OOK AFGELAST

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen heeft de bisschoppenconferentie met onmiddellijke ingang ook de doordeweekse vieringen afgelast.

Lees meer…

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Lees meer…

Het P’S Nieuws zal tot nader order niet verschijnen

In aanvulling op alle maatregelen die al genomen worden omtrent het coronavirus, hebben we besloten het P’S Nieuws tot nader order niet uit te brengen. Er bestaat te grote onzekerheid over het al dan niet doorgaan van diverse activiteiten, vermeld in het parochieblad en we willen de bezorgers van het blad niet onnodig bloot stellen aan besmettingsrisico’s.
Het laatste nieuws binnen onze parochie kunt u lezen op onze website.

 

Weekendvieringen afgelast per 14 maart

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Lees meer…

vrijdag 20 en zaterdag 21 maart: 24 uur voor de Heer

De vrijdag en zaterdag vóór de vierde zondag van de Veertigdagentijd worden parochies aangemoedigd om ‘24 uur voor de Heer’ te organiseren. In 2020 is dat vrijdag 20 en zaterdag 21 maart.

Lees meer…

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lees meer…

Gezins- en jongerenbedevaart naar Lourdes

In de herfstvakantie van komend schooljaar (17 tot 24 oktober 2020) gaan we met families op bedevaart: een gezins- en jongerenbedevaart. Het programma is afgestemd op gezinnen en jongeren, maar iedereen is welkom. Dus ook opa’s, oma’s, vrienden, vriendinnen, enz. En met name jullie nodigen we uit. Hoe fijn zou het zijn samen op stap te gaan.

Lees meer…

Bezinningsochtend vastentijd

Zaterdagmorgen 14 maart, de vastentijd is van start gegaan en we zijn begonnen met de voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Maar wat wil het Paasfeest in onze tijd eigenlijk nog zeggen? Zeker ook in relatie tot ons jaarthema gastvrijheid.

Lees meer…

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Lees meer…

Oudjaarsavond op de pastorie 2019

Voor een impressie van een geslaagde oudjaarsavond op de pastorie met een internationaal gezelschap van jong en oud, klik op de volgende link: Oudjaar 2019

Mooie binnenkomer!

Onze Nicolaaskamer heeft dankzij Anneloes Lorjé een prachtige deur gekregen. Ze heeft de naam van de kamer verwerkt in kleurrijke paneeltjes die samen een sfeervol geheel vormen.

Lees meer…

Bezoek onze kerststallen

Wat is ook al weer het verhaal wat bij de Kerststal hoort? We vertellen het u graag aan de hand van onze kerststallen tentoonstelling, die we ingericht hebben in de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef.

Lees meer…

Inzegening Mariakapel Acht

De verbouwing van de Mariakapel is klaar en deze kapel is op zondag 10 november tijdens de eucharistieviering van 9:30 uur in de St. Antonius Abtkerk ingezegend door Mgr. De Korte. Aansluitend was er een feestelijke receptie in het dorpshuis.

Lees meer…

Broer van pater Alexis overleden

Op zondagavond 8 september kreeg pater Alexis het droevige bericht vanuit Congo dat zijn oudere broer, Justin Romuald Ndzalouma overleden is. Langs deze weg bieden wij pater Alexis en zijn familie, in het bijzonder zijn moeder, onze christelijke deelneming aan en wensen hen sterkte bij dit verlies. Vanuit de parochie zullen een aantal HH. Missen worden opgedragen voor de broer van pater Alexis.

Pastoraal team en kerkbestuur

Let op: internetoplichters doen zich voor als pastoor

Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een gunst te verkrijgen. Zowel de parochie Heilige Franciscus (Bommelerwaard) als het bisdom Breda maken melding van e-mails waarin sprake is van identiteitsfraude (phishingmail). Het bisdom waarschuwt niet op de verzoeken in te gaan en de e-mail zo mogelijk te rapporteren bij de gebruikte maildienst.

Lees meer…

Kinderwoorddienst weer van start

De zomervakantie is afgelopen dus we gaan weer verder met de kinderwoorddienst. Op zondag 1 september is de eerste keer dat we weer bij elkaar komen tijdens de viering in de Sint Petruskerk.

Lees meer…

Nieuwe website online

Sinds maandag 15 april is de website vernieuwd. Mist er iets of een andere opmerking?
Lees meer…

Brief van de bisschop

Voor de brief van de bisschop in verband met de Chrismamis, op de vooravond van Witte Donderdag,
Lees meer…

Aswoensdag in beeld

Omroep Brabant was tijdens de ochtendviering van Aswoensdag in de Kapel van het Heilig Hart aanwezig voor het maken van een impressie van het begin van de veertigdagentijd. Voor de beelden leidt de volgende link u naar de website van Omroep Brabant: Omroep Brabant: Aswoensdag

Katholiek worden

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden, willen wij u daar graag bij begeleiden.
Lees meer…

Offergave kinderen

De afgelopen jaren zijn de kinderen in de parochie gelukkig steeds zichtbaarder geworden. Het gaat goed met de kinderwoorddienst, er worden mooie projecten ondernomen en de kinderen voelen zich steeds meer thuis.
Lees meer…

Mariabeeldje nu verkrijgbaar

Ruim 1,5 jaar geleden werd, samen met Stichting Sancta Maria, het idee opgevat om van het beeld van “Maria ter Dommele” een kleine replica te maken. Alle moderne technieken (meerdere 3-D scans) ten spijt, bleek deze missie eenvoudiger gezegd dan gedaan.
Lees meer…

De upgrade van het wijwatervat

Misschien was uw oog al eens gevallen op de plastic jerrycan die achter in de Mariakapel dienst deed als wijwaterreservoir. En hoewel het niets afdeed aan de kracht van het water, was de plastic container, in de verder prachtige klassieke kerk, net als de spreekwoordelijke vlag op de modderschuit niet om aan te zien
Lees meer…

Kinderactiviteiten St. Antonius Abtkerk

In de Sint Antonuis Abtkerk worden activiteiten georganiseerd voor kinderen vanaf groep 4 tot groep 8. Wilt u hiervan op de hoogte worden gebracht? Stuur dan een mail aan kinderactiviteiten@petrus-ehv.nl

Stichting Orgelbehoud

Sinds kort is de Stichting Orgelbehoud een feit. Één van onze organisten, dhr. Ger Vos, is bestuurslid samen met o.a. Gerrit van de Waal.
Lees meer…

Nieuwe website begraafplaatsen

Sinds kort is de nieuwe website van de begraafplaatsen van onze parochie in de lucht. Om deze te bezoeken, klik op de volgende link:Begraafplaatsen

Kinderen bidden voor kinderen

Ook na de Mariamaand oktober wordt in de Petruskerk, steeds na de kinderwoorddienst, een “tientje” van de rozenkrans gebeden met de kinderen.
Lees meer…

Open Huis Financiën

Is het lastig om je financiën en je administratie goed bij te houden? Zou je het fijn vinden om hier af en toe mee geholpen te worden?

Voor meer informatie:
Lees meer…

Katholiek worden

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. De weg van het christen worden, het zogenaamde catechumenaat – dat wil zeggen het inleiden van een niet-christen in de Kerk – vraagt een voorbereiding van ruim een jaar.
Lees meer…

Werkzaamheden Vrijwilligers

Zonder onze vrijwilligers zouden wij op zondag niet samen kunnen komen in goed onderhouden, sfeervol versierde en met muziek omgeven kerkgebouwen.
Lees meer…

Eucharistie- of Woord- en Communieviering

Jarenlang waren er in diverse van de kerken in onze parochie naast Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen. In de ene kerk frequenter dan in de andere.
Lees meer…

Stichting Open Huis St. Cathrien

Het “Open Huis Sint Cathrien is een zelfstandige stichting op oecumenische grondslag. De vrijwilligers zijn van protestantse en rooms-katholieke huize. Het Open Huis huurt de ontmoetingsruimte van de Catharinakerk (Sint Jorisparochie) en zorgt daar voor een inloophuis.
Lees meer…

Gezinsviering met Pater Alexis

Het zegenen van de adventskransen in de eerste viering van pater Alexis

zondag 17 februari: terugblik Wereld Jongerendagen Panama

De Wereld Jongerendagen in Panama zijn inmiddels afgelopen. Vanuit Jong Bisdom Den Bosch zijn 28 pelgrims meegegaan, waaronder wij, vijf pelgrims van de Petrusparochie. We waren te gast in het Bisdom van Santiago de Véraguas en verbleven in de parochie San Isidro Labrador in het stadje Soná.
Lees meer…

Matteuskoor 50 jaar

Op 30 januari 2019 is het 50 jarig geleden, dat het Matteuskoor officieel is opgericht. Wij willen dit herdenken op zondag 3 februari met de H. Mis om 11.00 uur in de Thomaskerk. Tijdens deze dienst zal door het koor de Krönungsmesse van Mozart worden gezongen. Na deze dienst is er een gezellig samenzijn met de aanwezigen in de zijzaal van de kerk, waarbij wij u van harte uitnodigen.
Namens het koor: W. v.d.Velden (secretaris)

Lezing over kerkelijke feesten van St. Maarten tot Maria Lichtmis

Op woensdag 13 februari 2019 zal Ton Spamer, op uitnodiging van de Vrienden van St. Petrus, een lezing komen verzorgen in het Kerktrefcentrum van de St. Petruskerk in Eindhoven. Ton Spamer studeerde geschiedenis aan de universiteit van Utrecht en was jarenlang leraar geschiedenis aan het Peelland College in Deurne. Naast zijn leraarschap vervulde hij talrijke nevenfuncties in onder meer landelijke besturen en ministeriële commissies.

Daarnaast gaf en geeft hij cursussen en lezingen over geschiedenis en kunst. Lees meer…

Terugblik oudejaarsavond

Een paar impressies van een geslaagde oudejaarsavond op de pastorie: ouderwets gezellig!
Voor de foto’s klik op: Foto’s: Oudejaarsavond 2018-2019

Kerstboodschap bisschop de Korte

Bisschop Gerard de Korte sprak gisteren aan het eind van het Van Lanschot kerstconcert in de Sint-Janskathedraal traditiegetrouw zijn kerstboodschap uit. Daarin bracht hij een ‘ode aan de hoffelijkheid’. Lees meer…

Terugblik pannenkoeken bakken kerstmarkt Acht

Op zondag 16 december vond op Acht de traditionele kerstmarkt plaats op het plein voor de kerk: een sfeervol gebeuren.
Als parochie hebben we hier, net als vorig jaar, bij aangesloten door die middag de kerk open te stellen. Wie wilde kon een kaarsen branden, een intentie opschrijven of luisteren naar stemmige kerstmuziek.
Een paar 100 mensen, jong en oud, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt.

Lees meer…

34ste zondag door jaar B

Joh. 18, 33b-37
Koningen, beste mensen, zijn machthebbers. En macht staat in onze verbeelding al gauw in een kwade reuk. Bij het woord ‘macht’ denken we al gauw aan wrede dictators die hun mensen onderdrukken en vervolgen, of in een gunstiger geval aan democratisch gekozen bestuurders die elkaar vliegen proberen af te vangen teneinde toch zoveel mogelijk macht te verwerven. De kranten en de televisie staan er bol van. Wat dichter bij huis kunnen we denken aan mannen die hun vrouwen kleinhouden (of andersom), aan scholieren die hun klasgenoten pesten, of aan collega’s die met hun ellebogen promotie proberen te maken, arrogante strebers.
Het kan ook subtieler. Mensen die het oprecht goed menen met de ander, maar bij hun hulpvaardigheid ongemerkt een neerbuigende houding aannemen. Of in gesprekken, zonder dat ze het beseffen, het hoogste woord voeren waardoor anderen niet aan bod komen. En misschien zetten we ook onszelf, ongemerkt, wel eens op een troon ten koste van anderen. Aan macht, dus ook aan een koning, zit dus altijd wel een luchtje.

Wanneer mensen te lijden hebben van machtsmisbruik van anderen, willen ze daar natuurlijk onderuit. Men kan dat proberen door zelf te grijpen naar een machtsmiddel bij uitstek: de wapens. Zoals bijvoorbeeld Lees meer…

Kerstconcert 2018

De vrienden van St. Petrus organiseren voor de zesde keer een kerstconcert met een gerenommeerd koor uit Eindhoven. Zaterdag 22 december zullen in de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef in Eindhoven de muzikale klanken van het Strijps Kamerkoor te horen zijn.
Op deze manier hopen we dat de mensen uit Woensel en alle anderen die de Petruskerk een warm hart toe dragen, met een behaaglijk gevoel de kersttijd in zullen gaan. Lees meer…

Kerstmarkt Acht

Tijdens de Kerstmarkt op Acht (rondom de kiosk op het veld voor de kerk van St. Antonius Abt aan de IJsselstraat) op zondag 16 december aanstaande zal ook de kerk open zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er zal stemmige muziek zijn. Iedereen is vrij dan binnen te wandelen. Men zal een kaarsje overhandigd krijgen en eventueel een kaartje waarop ’n intentie, gebedje, of wat men wil, vermeld kan worden. Deze kaartjes zullen in een kerstboom gehangen worden en er zullen samen een of meerdere voorbeden van gemaakt worden, die tijdens de vieringen rondom Kerstmis gelezen worden.

Ook zal in het KerkTrefCentrum gelegenheid zijn om een pannenkoek te eten met een kopje koffie of thee erbij. De opbrengst is bestemd voor de verbouwing van de Mariakapel. Na deze verbouwing zal de Mariakapel dagelijks toegankelijk zijn voor iedereen.
Werkgroep 16 december.

Samen MaalTijd

Zondag 18 november was het Werelddag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Franciscus ingesteld, maar werd al aangekondigd bij het eind van het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid in 2016. In zijn boodschap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden.

Op verzoek van het bisdom den Bosch organiseren de parochies in ons bisdom een maaltijd (SamenMaalTijd). In Eindhoven is dit in de Catharinakerk en wordt ondersteund door de beide Eindhovense parochies, Open Huis St. Cathrien en het straatpastoraat. Maar ook dankzij de Caritasinstellingen van Eindhoven en de Augustijnen.

Deze SamenMaalTijd vond plaats in de Catharinakerk.

Brief bisschop de Korte

Voor de brief van bisschop de Korte naar aanleiding van de recente berichtgeving over seksueel misbruik in onze Kerk, klik op de volgende link:

brief bisschop de Korte

Starten met christelijke meditatie

Met ingang van maandag 8 oktober a.s. wil de parochie gaan samenwerken met de World Community of Christian Meditation (WCCM). De WCCM is opgericht door de Benedictijner monnik John Main (1926-1982), die het verband tussen mediteren en de Christelijke traditie heeft aangebracht. Wereldwijd vinden er periodiek meditatiesessies plaats, zo ook in Eindhoven-zuid. Lees meer…

Brief van de paus

Voor de brief van de paus over de recente misbruikschandalen in de Verenigde Staten, klik op de volgende link: Brief Paus Franciscus

Werk aan de kerk

In de maanden juli-augustus-september is de buitenkant van de St. Petruskerk onder handen genomen en werd achterstallig onderhoud weggewerkt. De bliksembeveiliging werd vernieuwd en de dakgoten, deuren en luikjes kregen een nieuwe laag verf. Dat dit laatste nodig was bleek bij een inspectie van de luiken boven in de toren: nogal wat houtwerk moet eerst vervangen worden.

De laatste schilderbeurt van de toren dateert dan ook uit 1988…

Sponsoring jongeren WJD 2019

Zo hebben ze recentelijk een hele zaterdag auto’s gewassen bij de pastorie van de Petruskerk en hebben ze 15 juli met een gelegenheidskoor in de Petruskerk de zang verzorgd tijdens de viering van 10.00 uur. Lees meer…

Geslaagde autowasdag

Het was een geslaagde actie: het autowassen bij de pastorie door de jongeren afgelopen zaterdag 28 mei. Ze hebben 580 euro opgehaald met de sponsoractie.
Lees meer…

‘Bed- en Breakfast’ ktc Petrus

De afgelopen week werd ons kerktrefcentrum St. Petrus voor één nacht omgebouwd tot een ‘Bed- en Breakfast’ voor een groep Belgische jongeren van de Katholieke Studenten Actie.
Lees meer…

Wereldjongerendagen 2016: Krakau

Het is weer zo ver! De Wereldjongerendagen (WJD) komen er aan, en dit keer in de Poolse stad Krakau. Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om samen het katholieke geloof te vieren. Wij Eindhovense jongeren willen dolgraag met deze 31e editie van de partij zijn! We willen graag vertellen over onze ervaringen en motivatie.

Zo’n reis is natuurlijk niet niks, en om er voor te kunnen zorgen dat iedereen die wil ook daadwerkelijk mee kan gaan, organiseren we sponsoracties. Lees meer…

Informatiebijeenkomst Wereldjongerendagen 2016

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij in juli 2016!
Lees meer…

Wereldjongerendagen 2013: Rio de Janeiro

Inmiddels zijn de jongeren weer terug uit Rio de Janeiro.
Actuele ontwikkelingen kunt u volgen op de facebookpagina van onze eigen parochie

https://nl-nl.facebook.com/ParochieSintPetrusStoelTeAntiochie

of van het bisdom: https://www.facebook.com/DenBoschGoesRio
Lees meer…

WereldJongerendagen 2011: Madrid

Wat zijn de Wereldjongerendagen (WJD)?
De WJD is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren, overal vandaan, komen bij elkaarWereldjongerendagen om samen het katholieke geloof te vieren. Wereldjongerendagen staan voor nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren, multiculti socializen, een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten!
Lees meer…

Ga naar de bovenkant