Sinds kort is de Stichting Orgelbehoud een feit. Één van onze organisten, dhr. Ger Vos, is bestuurslid samen met o.a. Gerrit van de Waal.

Beide heren ontfermen zich al langere tijd over het onderhoud en de restauratie van het orgel in de St. Petrus, tot tevredenheid van de koren en kerkgangers.

Meer informatie over de Stichting vindt u op www.orgelbehoud.nl