De afgelopen jaren zijn de kinderen in de parochie gelukkig steeds zichtbaarder geworden. Het gaat goed met de kinderwoorddienst, er worden mooie projecten ondernomen en de kinderen voelen zich steeds meer thuis.

Ze horen erbij!

We willen dit nog beter tot uitdrukking laten komen door ze een mooie taak te geven tijdens de Eucharistieviering.

De kinderen die na afloop van de kinderwoorddienst terugkomen in de viering, zullen in het vervolg  mee de gaven aandragen voor het vieren van de Eucharistie. Van achter uit de kerk zullen ze onder begeleiding van een van de vrijwilligers, een aantal producten bestemd voor de voedselbank mee naar voren nemen en tegelijk met de collectemandjes op het priesterkoor plaatsen. Zo worden de gaven die wij eerst van de Heer hebben mogen ontvangen, teruggebracht bij Hem. Door de kinderen mee het offer te laten aandragen, wordt een bewuste deelname van de kinderen aan de Eucharistieviering bevorderd en komt tot uitdrukking dat de gaven van de geloofsgemeenschap aan de voedselbank óók bij de offergaven horen.

Elke eerste en derde zondag van de maand zal dit een mooie processie vormen door het middenpad van de Petruskerk!

Namens de werkgroep kinderwoorddienst parochie St. Petrus’ Stoel,
Mirjam van Lierop.