Zaterdag 29 juni hebben we tijdens de eucharistieviering in de kapel van het Heilig Hart afscheid genomen van pater Bosco. Per 1 juli eindigde de stage die pater Bosco CSSp sinds enkele maanden liep in onze parochie en krijgt hij een benoeming in de St. Jorisparochie. Langs deze weg wensen we pater Bosco alle goeds voor de toekomst en veel zegen over zijn pastorale inzet.