Waarom heeft uw parochie uw bijdrage nodig?

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het een gemeenschap van gelovigen, voor de ander dat markante gebouw in de stad. Het is de plek waar u viert en rouwt. Het is de plek waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Het is de plek waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan hebt. Het is ook de plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wél onderhouden worden. Uw kerk kost geld, veel geld. De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. We krijgen geen subsidie van bisdom of overheid. Het onderhoud van de kerken, het secretariaat, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat; ze moeten allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun heel hard nodig.

Hoe kunt u uw bijdrage betalen?

  • Door zelf uw bijdrage over te maken op NL 11 RABO 015 820 5111 ten name van Parochie St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder vermelding van “Parochiebijdrage”.
  • Door middel van een automatische periodieke betaling. Via internetbankieren kunt u dit zelf regelen. Ook kunt u uw bank opdracht geven om een automatische betaling te regelen.
  • Via een automatische incasso. Hierbij machtigt u de parochie om maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Dat bespaart de parochie veel werk en het is voor u heel gemakkelijk. U hoeft alleen het machtigingsformulier in te vullen en hebt er verder geen omkijken meer naar.  Euro-incasso machtiging en  Euro-incasso machtiging
  • Via de onderstaande QR-code om uw bijdrage meteen over te maken.
    Scan met uw camera van uw telefoon de QR-code en pas het bedrag desgewenst aan.
    .

.

Hoeveel parochiebijdrage moet ik betalen?

Wij krijgen met enige regelmaat bovenstaande vraag en ons antwoord is dan altijd:

U bent nergens toe verplicht, het is een vrijwillige bijdrage. U moet geven wat u denkt dat goed is en u kunt missen. Er is wel een landelijke richtlijn en daarin staat 1% van uw netto-inkomen met een minimum van € 120 per jaar.

.

Hoe helpt de fiscus bij het betalen van de parochiebijdrage?

Door hier te klikken treft u meer informatie
.

Kan ik ook bij overlijden een bedrag nalaten aan mijn parochie?
Door hier te klikken treft u meer informatie
.

Actie kerkbalans
Jaarlijks in januari doet uw parochie mee aan de actie kerkbalans.
Door hier te klikken treft u meer informatie