Voor veel gezinnen is het een onzekere tijd: wat gaan de nieuwe- en eventueel flexibele energiecontracten betekenen? Hoeveel extra kosten krijgen we maandelijks voor de kiezen? Het is bizar om te moeten leven met twijfel of het allemaal nog wel betaalbaar is? Veel mensen ervaren een enorme druk.

Voor de kerken in onze parochie lopen de energiecontracten ook in 2022 af. Vanuit het Bisdom worden we geadviseerd om in de begroting 2023 rekening te houden met een stijging van de energiekosten van maar liefst 300 tot 400%!!

Iedereen zal begrijpen dat de kostenstijging ons dwingt om extra maatregelen te treffen. Tienduizenden euro’s (want daar hebben we het over) stoppen in energie kan gewoon eenvoudigweg niet! De verwarming moeten we zó laag zetten, dat nog net niets kapot vriest. We moeten terug naar de tijd, dat we met een overjas aan naar de kerk komen! Als kerken zullen we plaids uitdelen om de benen warm te houden. Buiten de noodzakelijke ventilatie, houden we de deuren zo veel mogelijk dicht.

Voor het comfort van de kerkbezoekers stellen we dekens ter beschikking, die vanaf begin november beschikbaar zullen zijn. Deze kunnen gekocht worden voor € 5,00 zodat mensen ze mee naar huis kunnen nemen en het hun eigen deken wordt. Ze kunnen ook geleend worden tijdens de vieringen en aan het einde van de viering weer ingeleverd worden.

Wij denken dat iedereen inziet dat “een beetje stoken” in een kerkgebouw niet werkt: Alle warmte gaat immers naar boven en in de banken is het dan nog steeds gewoon koud.
Wij hopen op begrip voor deze noodzakelijke maatregel en staan open voor suggesties die u hierover met ons wilt delen.

Namens het parochiebestuur,
Aloys Putmans ( portefeuille gebouwen )