Alle parochiële vieringen vanuit de St. Petruskerk en de St. Thomaskerk worden via internet uitgezonden. Voor persoonlijke vieringen zoals dopen, huwelijken en uitvaarten gebeurt dit alleen op verzoek van de betrokkenen.

De uitzendingen starten 5 minuten voor aanvang van de vieringen in de betreffende kerk. Voor de aanvangstijden van de vieringen verwijzen wij u naar het liturgisch rooster (klik hier).

St. Petruskerk:

U kunt de vieringen live volgen. De opnames worden ongeveer 1 à 2 maanden bewaard.

St. Thomaskerk

Vieringen vanuit St. Thomaskerk zijn alleen live te volgen, deze worden niet bewaard.

Als u in de kerk bent, houd er dan rekening mee dat u bij het ter communie gaan in beeld komt.
Voor de Petruskerk geldt ook dat als u in de voorste 3 kerkbanken van het middenschip zit, u in beeld kunt zijn.

In de St. Petruskerk wordt bij de zijpaden communie uitgereikt. Die plekken en de gang ernaar toe en terug naar uw plaats, komen niet in beeld.

Collecte:

Thuis kunnen we niet met een collectemandje bij u langskomen, maar u kunt wel een bedrag aan ons overmaken.

Scan met de camera van uw telefoon de QR-code (op de QR-code klikken kan ook) en pas het bedrag aan! Of u maakt uw bijdrage over op:
NL44 RABO 0158 2048 08 t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel onder vermelding van collecte.

.

.

.

Uw collecte gift is van harte welkom.

Dank uw wel!

.

Misintentie

Wilt u een misintentie laten lezen tijdens een van de vieringen, stuurt u dan een e-mail sturen naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl

met de tekst van de misintentie, dan maken wij het voor u in orde.