Alle parochiële vieringen vanuit de St. Petruskerk worden via internet uitgezonden. Voor persoonlijke vieringen zoals dopen, huwelijken en uitvaarten gebeurt dit alleen op verzoek van de betrokkenen.

.

De uitzendingen starten 5 minuten voor aanvang van de vieringen. Voor de aanvangstijden van de vieringen verwijzen wij u naar het liturgisch rooster (klik hier).

.

U kunt de vieringen live volgen. De opnames worden ongeveer 1 à 2 maanden bewaard.

.

.

Als u in de kerk bent, houd er dan rekening mee dat u bij het ter communie gaan in beeld kunt komen.
Ook kunt u in beeld komen als u in de voorste 3 kerkbanken van het middenschip zit.

Collecte:

Thuis kunnen we niet met een collectemandje bij u langskomen, maar u kunt wel een bedrag aan ons overmaken.

Scan met de camera van uw telefoon de QR-code (op de QR-code klikken kan ook) en pas het bedrag aan! Of u maakt uw bijdrage over op:
NL44 RABO 0158 2048 08 t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel onder vermelding van collecte.

.

.

.

Uw collecte gift is van harte welkom.

Dank uw wel!

.

Misintentie

Wilt u een misintentie laten lezen tijdens een van de vieringen, stuurt u dan een e-mail sturen naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl

met de tekst van de misintentie, dan maken wij het voor u in orde.