Ook na de Mariamaand oktober wordt in de Petruskerk, steeds na de kinderwoorddienst, een “tientje” van de rozenkrans gebeden met de kinderen.

De rozenkrans bestaat uit vijf groepjes van tien kraaltjes, waarbij steeds een Weesgegroet gebeden wordt. Eén zo’n groepje wordt een tientje genoemd en dus bidden we tien keer een Weesgegroet. Het is een mooie manier om samen te komen en moeder Maria te vragen te bidden voor kinderen die moeten leven in oorlogssituaties. U bent van harte welkom om aan te sluiten. Kinderen die geen tientje hebben krijgen van ons een snoertje met tien kraaltjes zodat ze mee kunnen bidden.

Elke eerste en derde zondag van de maand,

Na de viering van 10.00 uur.

Meer info:
www.kinderen biddenvoorkinderen.nl