Het zat al lang in de pen, maar misschien is het voor u helemaal geen nieuws:  het huidige Kerk Tref Centrum (het KTC) wordt gesloopt en er wordt een ruimere zaal aan de pastorie gebouwd, eigenlijk een parochiehuis aan de pastorie.

De keuze om te gaan verbouwen is uit noodzaak geboren:

  1. Het oude KTC

    Er wonen drie priesters in de pastorie. Daarnaast is het parochiebureau , de parochiewacht en het secretariaat van het Pastoraal team er gehuisvest. Er zijn nu te weinig spreekkamers en vergaderzaaltjes;

  2. Het Familiepastoraat (PetruSamen) groeit boven verwachting. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, maar dat betekent ook dat we meerdere ruimtes moeten hebben als de gezinnen opgedeeld worden in leeftijdsgroepen om op uiteenlopende manieren te werken aan geloofsbeleving. Die ruimtes hebben we op dit moment niet;
  3. Het Sint Catharinagilde Woensel wordt in het nieuwe onderkomen gehuisvest;
  4. Onze koren krijgen er een comfortabelere repetitieruimte.

Kortom, onze parochie-activiteiten verdienen een goede werkruimte en die is er nu in het bestaande KTC niet. Op 23 oktober aanstaande starten we met de sloop van het KTC, direct gevolgd door de nieuwbouw. Als alles goed gaat vindt de oplevering plaats in april 2024.