Op 7 mei 2023 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Johannes Kalb, emeritus-pastoor van de parochie Woensel-Midden te Eindhoven.

De zeereerwaarde heer Kalb is geboren in Den Haag op 4 oktober 1935 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 11 juni 1960.

Zijn eerste benoeming in het bisdom van ’s-Hertogenbosch was als kapelaan van de parochie Theresia in Tilburg van 1960 tot 1965. Vervolgens was hij werkzaam als vice-prefect van het kleinseminarie in Sint-Michielsgestel van 1965 tot 1966, als kapelaan van de parochie H. Maria Regina te Eindhoven van 1966 tot 1971, als kapelaan en godsdienstleraar in de parochie Strijp te Eindhoven van 1971 tot 1977 en als catecheet van het dekenaat Eindhoven van 1976 tot 1987.

Per 15 januari 1987 werd hij benoemd tot mede-pastor en per 31 januari 1989 tot pastoor van de parochie Woensel-Midden te Eindhoven uit welke functie aan hem per 1 juli 2001 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.

In zijn emeritaat bleef hij als priester dienstbaar door het verlenen van assistentie en van 2003 tot 2022 als geestelijk adviseur van de KBO Brabant.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: vrijdag 12 mei a.s. om 14.00 uur in de Sint Petruskerk in Eindhoven waarna begraving op natuurbegraafplaats Schootsveld te Heeze.