(update 27-3-2020) Beste parochianen,
We kregen van enkelen onder u de vraag of er geen Eucharistievieringen vanuit de St. Petruskerk zou kunnen worden uitgezonden via de website of Facebook. De St. Petrus beschikt echter niet over de benodigde materialen en mensen om daarvoor te zorgen.

St. Thomaskerk heeft de mogelijkheid wel om de viering via de website uit te zenden, maar om dat te bedienen moeten mensen opgeroepen worden en dat is nu juist uitdrukkelijk niet de bedoeling.

Wij begrijpen dat u graag een viering van één van uw eigen pastores zou willen volgen, maar dat is nu niet mogelijk.

 

Deze week verscheen nog een bericht van de kerkprovincie waarin uitdrukkelijk stond dat iedereen die niet strikt nodig was bij de heilige mis, er niet bij mocht zijn. De bisschoppen schrijven:

“Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)”

Wel kunt u de Eucharistieviering dagelijks volgen via de website van de St. Jorisparochie. Deken Wilmink en zijn pastoraal team verzorgen elke avond om 19.00 uur de H. Mis en ook op zondag om 11.00 uur en 18.00 uur. U kunt dit vinden op: www.parochiesintjoris.nl

Ook is het mogelijk Eucharistievieringen te volgen op de website van de parochie H. Vitus en H. Willibrord in Hilversum. Daar kunt u elke dag om 9.30 uur de Eucharistieviering volgen en om 19.00 uur een dagsluiting. Klik op de volgende link om de live stream op te starten: https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk

Bij Radio Maria kunt u elke dag de Eucharistieviering beluisteren om 9.00 uur en om 19.00 uur. Ook op zaterdag om 9.30 uur en op zondag om 10.00 uur. Daarnaast brengt Radio Maria ook christelijke muziek en achtergrondinformatie. Zie ook www.radiomaria.nl voor meer informatie, programmagids enz.

Mensen die van huis uit willen deelnemen aan het getijdengebed (brevier) kunnen dit doen via www.tiltenberg.org/getijdengebed

Ook de website van het centrum voor parochiespiritualiteit kan de nodige voeding geven in deze “woestijntijd”: www.parochiespiritualiteit.org

Op de zondagen kunt u ook de Eucharistieviering volgen op NPO2 om 10.00 uur.

Voor wie de Vlaamse tongval zou missen: via YouTube kunt u dagelijks een viering of een gedachte van de bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, volgen. Op de homepage van YouTube “Vieren met de bisschop” intypen.

Tot slot: vanaf zondag 29 maart zullen wekelijks de lezingen en een preek/gedachte/meditatie op de website verschijnen. In de Goede Week gebeurt dat ook op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

Pastoraal team St. Petrus’ Stoel