Op dit moment vindt in ons bisdom een zgn. carrousel plaats: priesters die een nieuwe benoeming krijgen. Deze keer betreft dat ook onze parochie.

Kapelaan Paul Geelen

 

Per 1 januari krijgt pater Alexis eervol ontslag uit onze parochie en zal Paul Geelen, nu nog kapelaan in de St. Joris, in onze parochie aan de slag gaan. Tevens zal in januari Harm Eskes ons pastoraal team als 2de kapelaan komen versterken.

 

Gezien de coronamaatregelen lukt het niet om deze “wisseling van de wacht” op de gebruikelijke manier te laten doorgaan: afscheid nemen en verwelkomen kan nu niet met grote groepen. U kunt hierover meer lezen in het komende parochieblad.

 

We danken pater Alexis voor de twee jaar dat hij, altijd blijmoedig, in onze parochie was en zijn blij met de versterking van het team door kapelaan Geelen en kapelaan Eskes.