Vrijdagmiddag 6 januari is oud-deken Frans Verhoeven met de diocesane erepenning van Sint Jan onderscheiden voor zijn grote dienstbaarheid aan de kerk van ‘s-Hertogenbosch. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het dekenaat Eindhoven.
Oud-deken Verhoeven werd afgelopen december 80 jaar. Hij was tot dan toe nog voorzitter van de kerkelijke instelling “Straatpastoraat Eindhoven”.

 

 

In 1967 werd hij gewijd tot priester van het bisdom Den Bosch en kreeg zijn eerste benoeming in Helmond, waar hij als kapelaan werkzaam was. Na 6 jaar kreeg hij een nieuwe benoeming in Eindhoven en was daar op vele fronten actief in het pastoraat, de vorming en de diaconie.

 

In 1988 werd hij tot deken van het dekenaat Eindhoven benoemd en werd hij voor het toen aanzienlijk aantal parochies van het dekenaat dienstbaar. Hij bracht de verantwoordelijken voor het pastoraat in de verschillende parochies steeds samen en had een groot netwerk binnen en ook buiten de kerkelijke kringen. Steeds ten dienste van het evangelie.

 

Hij zette zich op bestuurlijk terrein voluit in voor vele diaconale projecten en stond aan de wieg van het Steunpunt Materiële Hulp; hij was ook de grote promotor van het Open Huis, de huiskamer in de Catharinakerk voor dak- en thuislozen.

 

Als laatste project startte hij in 2018 als eerste voorzitter van het toen opgerichte Straatpastoraat.

 

Voor zijn grote verdiensten voor de diocesane Kerk en dan met name in Eindhoven, heeft de bisschop van Den Bosch hem de diocesane erepenning toegekend. Te midden van familie en andere dierbaren is hem tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie de erepenning uitgereikt door zijn opvolger, deken René Wilmink.