Ziekte en pijn roepen vaak grote levensvragen op. De ziekte treft het lichaam, maar ook het gemoed met alle gevolgen van dien: moedeloosheid, angst, vertwijfeling. Soms worden ook de relaties met medemensen “ziek”: men voelt zich een last of uitgesloten uit het sociale leven.

 

De eeuwen door, tot op vandaag, heeft de Kerk de zorg voor de zieken belangrijk gevonden. Met name veel religieuzen hebben hun leven gewijd aan dit werk van barmhartigheid.

 

Als mensen zich zo geroepen voelen om elkaar te ondersteunen bij het ziek-zijn, hoe zou God dan afwezig kunnen blijven? Door het sacrament van de ziekenzalving wil God de zieken nabij zijn opdat hun kruisweg uiteindelijk een weg naar Pasen zou worden.

 

Iemand die zwaar ziek is, door ouderdom verzwakt of voor een ernstige ingreep staat, kan het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Ook is het mogelijk op dat moment het sacrament van boete en verzoening (biecht) te ontvangen. Ook het ontvangen van de H. Communie behoort tot de mogelijkheid.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 040/269.75.61 (maandag tot vrijdag tussen 9.30h en 12.00h) of in dringende gevallen: 06/24.50.79.21