Aan de besturen en vertegenwoordigers van Eindhovense religieuze instellingen.
Geachte mensen,
In deze bijzondere tijd schrijf ik u als vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen in Eindhoven aan.


In een periode  waarin we maatregelen nemen om het coronavirus een halt toe te roepen, lijkt het op een reset van onze samenleving. Alles wat we normaal gewend zijn te doen, loopt nu volstrekt anders.

Ik hoef u als geloofsgemeenschappen niet te vertellen, dat een mens het best gedijt in een samenleefverband. In hoogtijdagen en dagen van rouw vinden mensen elkaar en treedt niet zelden verdieping van relaties op. Huwelijken, begrafenissen, geboorten, verjaardagen, het zijn allemaal  hoogtepunten of dieptepunten die horen bij het leven. Het zijn gebeurtenissen waarin we samenkomen, omdat we mensen zijn.

Het voorjaar is voor vrijwel alle geloofsgemeenschappen een periode van hoop en nieuw leven. De verschillende religieuze feesten van uw gemeenschappen laten dan zien, dat we het leven in al zijn verschijningsvormen willen beschouwen en vieren. Maar dat leven, in het voorjaar van 2020, ziet er anders uit dan anders.

Uw gebedshuizen zijn, net als kantoren, culturele instellingen, horeca en vele winkels, gesloten. En dat in een tijd waarin uw gemeenschap elkaar wil ontmoeten om samen het geloof te belijden. Iedereen vindt met digitale middelen een weg in deze tijd van sociaal-afstand nemen. Zo ook de geloofsgemeenschappen. Maar uit de aard van uw gemeenschap, is het contact met elkaar hebben, elkaar lijfelijk kunnen zien, kunnen aanraken, om samen naast en met elkaar gevoelens en ideeën te wisselen, de kern van uw bestaan. En juist dat kan nu niet.

Daarom wens ik u en uw gemeenschap toe, dat u onder de huidige omstandigheden toch goed vorm kunt geven aan uw geloof. Dat u uit  uw geloof en uit het menszijn kracht put. Om onder deze zo gewijzigde omstandigheden, het beste van u en de leden van uw gemeenschap naar boven te halen. En te geloven in deze periode van hoop. En dit offer is niet voor niets. Deskundigen wijzen voorzichtig op een dalende tendens in de besmettingen en ziekenhuisopnamen. De maatregelen lijken te werken. Maar willen we het tij definitief zien te keren, dan moeten we nog even volhouden.

Want hoe ingrijpend ook, ook deze crisis komen we te boven. Dat doen we samen. Niemand weet wanneer, maar de tijd van ontmoeten en omhelzen komt weer terug. Laat dat onze hoopvolle leidraad zijn, houd vol!

Hartelijke groet.

J.A. Jorritsma

Burgemeester van Eindhoven