Dierbare parochianen,
Omdat door de coronacrisis persoonlijke contacten nu erg moeilijk en vaak onmogelijk zijn, afgezien van mail en telefoon, willen wij als pastoraal team jullie langs deze weg een hart onder de riem steken. Wij leven met jullie mee en wij gedenken jullie dagelijks in ons gebed.

Wij voegen hieraan het gebed toe waarmee we deze weken elke eucharistieviering (zonder kerkbezoekers) afsluiten:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen; wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden: dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Het pastoresteam.