Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een gunst te verkrijgen. Zowel de parochie Heilige Franciscus (Bommelerwaard) als het bisdom Breda maken melding van e-mails waarin sprake is van identiteitsfraude (phishingmail). Het bisdom waarschuwt niet op de verzoeken in te gaan en de e-mail zo mogelijk te rapporteren bij de gebruikte maildienst.

Diverse vrijwilligers van de parochie Heilige Franciscus ontvingen onlangs een e-mail van iemand die zich voordeed als pastoor Roland Putman. In het bericht werd om een gunst gevraagd. In de mail worden persoonsgegevens gebruikt die het vertrouwen van de lezer beogen te wekken. Soortgelijke mails circuleren in het bisdom Breda.

Nepmails
Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. De nepmails zien er vaak bedrieglijk echt uit, zeker wanneer geprobeerd wordt het taalgebruik van een persoon of organisatie over te nemen. De mails bevatten vaak ook aanwijzingen die erop duiden dat er iets niet pluis is. Zo bevatte de mail die circuleerde in de parochie H. Franciscus onder meer een ongebruikelijke aanhef.

Meer informatie over nepmails is te vinden op Veiliginternetten.nl (website van de Rijksoverheid)