Wie ooit te gast was in een klooster of abdij heeft waarschijnlijk ook deelgenomen aan het getijdengebed, ook wel brevier of koorofficie genoemd. Dit gebed bestaat uit verschillende delen, uitgespreid over de dag:

  • Lezingendienst of metten
  • Ochtendgebed of Lauden
  • Middaggebed of terts – sext – noon
  • Avondgebed of vespers
  • Dagsluiting of completen

Het getijdengebed is opgebouwd uit een hymne, een aantal psalmen, schriftlezing, lofzang en voorbede.

 

Tot in de 60-er jaren werd het brevier eigenlijk uitsluitend gebeden door geestelijken en kloosterlingen. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft erop gewezen dat het brevier in feite het gebed is van de hele Kerk om de dag te heiligen.

 

Iedere woensdagochtend om 9.00h worden daarom de lauden gebeden in de kapel van het H. Hart (Kronehoef) met en voor de parochianen. In de Goede Week tijdens het zgn. Triduüm (van woensdag tot en met zaterdag) worden de lauden dagelijks om 9.00h gebeden.