Wie zijn wij?
In de parochie St.Petrus’ Stoel is een groep vrijwilligers actief die zich wil inzetten voor mensen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. In navolging van de oproep van Paus Franciscus, in het jaar van Barmhartigheid (2016), wil de Franciscusgroep handen en voeten geven aan het Evangelie om het zo tot leven te brengen en het niet bij woorden alleen te laten. Zo organiseert de Franciscusgroep, met heel veel vrijwilligers uit de hele parochie, rond Kerstmis een kerstpakkettenactie. Een aantal leden van de Franciscusgroep bezoeken oudere, eenzame en zieke mensen namens de parochie. Anderen geven taalles aan vluchtelingen en enkele vrijwilligers helpen bij de zaterdagopvang voor dak- en thuislozen. Als Uzelf, een familielid of een bekende behoefte heeft aan een bezoek vanuit de parochie kunt U dit melden via 040 269 75 61 (werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur)

.

We zoeken Uw hulp!
We willen de groep vrijwilligers graag uitbreiden zodat we meer mensen kunnen bereiken. Wilt u af en toe een kopje koffie drinken met iemand die daar behoefte aan heeft of u inzetten voor één van de andere activiteiten? Wij horen graag van U via bovenstaand telefoonnummer.

Wat gij aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan (Mt.25, 40)

Laten wij daarom samen als parochiegemeenschap Christus aan het Licht brengen door onze aandacht voor een ander. Het bieden van een luisterend oor, wat tijd en aandacht kan rust brengen en goede moed. Het kan iemand weer doen opleven!