Een groepje tieners doet ook dit jaar het vormsel, waarom toch?  Voor tieners en – voor de ouders – is de motivatie vaak niet zo gemakkelijk onder woorden te brengen.


Maar de toediening van het Vormsel is de bevestiging door God met de gave
van zijn Geest voor jou!
Hij rust de mens toe om sterk te staan door de kracht van zijn Heilige Geest
midden in onze  turbulente samenleving.
Woensdagavond 28 oktober is er een informatie avond voor jongeren en hun
ouders uit de brugklas van de middelbare school.
U bent van harte welkom in het kerktrefcentrum St. Antonius Abt op Acht, de
ingang is aan de zijkant van de kerk.
De bijeenkomst duurt van 19.00  tot 20.30 uur.