Nu de meimaand stilaan in zicht komt, zouden de vele Mariabedevaartplaatsen in ons bisdom zich volop aan het klaarmaken zijn om bedevaarders te ontvangen. Het coronavirus besliste echter anders: de komende meimaand zullen er geen (georganiseerde) bedevaarten zijn.

Om dit leed een klein beetje te verzachten willen we vanuit het pastoraal team de bedevaartplaatsen dan maar naar u toe brengen. Iedere week mag u een stukje verwachten over een Mariabedevaartplaats in ons bisdom.

We beginnen echter gewoon thuis: in Eindhoven, in Woensel. Want ook al is Woensel nooit een bedevaartplaats geweest, toch is de geschiedenis van het Mariabeeld dat achter in de St. Petruskerk staat op z’n minst apart te noemen.

Rond 1850 werd door molenaar Johan Notten van de Woenselse watermolen een eikenhouten Mariabeeld opgevist. Een andere versie vertelt dat het beeld door de molenaarsknecht gevonden werd. Dit verweerde beeld was vermoedelijk afkomstig van klooster Mariënhage en is waarschijnlijk tijdens de beeldenstorm (16de eeuw) in het water terechtgekomen waar het dus bijna 3 eeuwen ingelegen heeft.

Aanvankelijk wilde men het beeld verbranden, maar de molenaarsvrouw herkende er de contouren in van een Mariabeeld met kindje Jezus op de arm, en gaf het beeld een plaats in huis. Kort daarop werd de molenaar ziek. Er werd door het gezin gebeden tot Maria, en de molenaar genas. Afstammelingen van Johan Notten, waarvan er nog steeds in de parochie wonen, kennen de geschiedenis na anderhalve eeuw nog altijd.

Het sterk verweerde beeld, dat één meter hoog was, werd in de jaren ’30 door de familie overgedragen aan de parochie van Fellenoord, het beeld werd gerestaureerd en gepolychromeerd (in kleur geschilderd) en heeft tot 1973 in een kapel van de Sint-Antonius van Paduakerk op Fellenoord gestaan als Onze Lieve Vrouw van Fellenoord. Toen de kerk van de Fellenoord gesloopt werd is het beeld overgebracht naar de Sint Pauluskerk aan de Boschdijk.

Toen ook deze kerk sloot werd het beeld overgebracht naar de St. Petruskerk waar het uiteindelijk een plaats kreeg in de Mariakapel achter in de kerk. Dankzij een weldoener is deze Mariakapel in 2015 verbouwd zodat ze ook overdag open kan zijn.

Onderzoek door stadsarcheoloog Nico Arts in samenwerking met Philips Medical Systems in 2015 heeft aangetoond dat het beeld uit de 15de eeuw dateert.

In 2017 werd een 3-D scan van het beeld gemaakt en in 2018 werden van deze scan verkleinde beeldjes gemaakt.

Woensel is nooit een bedevaartplaats geworden zoals Den Bosch, Ommel of Handel, maar toch is de geschiedenis van “Maria ter Dommele” op z’n minst merkwaardig te noemen en ondertussen is ook gebleken dat vele mensen de weg naar haar vinden in voorspoed of bij tegenslag. Dat getuigen alleen al de kaarsjes die dagelijks haar beeld verlichten.