Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. De weg van het christen worden, het zogenaamde catechumenaat – dat wil zeggen het inleiden van een niet-christen in de Kerk – vraagt een voorbereiding van ruim een jaar.

“Met mijn vriendin bezoek ik regelmatig vieringen in de kerk. Zij komt uit een katholiek gezin waar men geregeld naar de kerk gaat. Toen ik een aantal keer mee was geweest, wilde ik kijken of ik ook gedoopt kon worden. Zo ben ik in contact gekomen met een ‘groepje mensen’ die zich ook voorbereiden op hun doop.”

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. De weg van het christen worden, het zogenaamde catechumenaat – dat wil zeggen het inleiden van een niet-christen in de Kerk – vraagt een voorbereiding van ruim een jaar. Deze voorbereiding gebeurt in regionaal verband, in samenwerking met het vormingscentrum van het bidsdom van ’s Hertogenbosch. Tijdens dit jaar komt u, samen met andere mensen die ook katholiek willen worden, om de paar weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor allerlei vragen die met geloof en Kerk te maken hebben. Wellicht zijn dit ook u vragen, maar heeft u andere vragen, dan krijgt u vast en zeker antwoord.

Aanmelden
Als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact op nemen met diaken Henry Vermeulen, door het sturen van een e-mail naar HVermeulen@petrus-ehv.nl. Meer inhoudelijke informatie over het voorbereidingstraject kunt u vinden op de website van het bisdom, www.bisdomdenbosch.nl onder vorming.

Diaken Henry Vermeulen