Johan Goris
Voorzitter
Wim Appel
Vice-voorzitter/ Begraafplaatsen
Hans Zwepink
Secretaris
Oege-Jan Klatter
Penningmeester
Aloys Putmans
Bouwzaken
Manon Reits-Corsten
Vrijwilligers
Rob Hovelynck
Automatisering
Paulien Burgers-Dibbes
Personeel en Organisatie

 

De bestuursleden kunnen bereikt worden via het emailadres van het parochiebureau.