Home2024-02-06T01:32:50+01:00

Recent nieuws

Parochiehuis ingezegend

Zondag 7 juli jl. was het eindelijk zover: het parochiehuis werd ingezegend door bisschop de Korte na een plechtige eucharistieviering in de St. Petruskerk.
Voor de foto’s van de eucharistieviering, de inzegening en een impressie van het parochiehuis, klik hier.
De preek van de bisschop kunt u hier nalezen en het dankwoordje van pastoor vindt u hier.

 

P’S Nieuws juli 2024

Bedevaart naar Kevelaer

Voor velen van u inmiddels een vertrouwd gegeven, vanuit onze parochie nemen we jaarlijks deel met een bus vol pelgrims -én vol gezelligheid- aan een dagbedevaart naar het Duitse Kevelaer. Dit jaar gaan we op donderdag 22 augustus, deelname kost 25 euro voor volwassenen of 10 euro voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilde u nu ook altijd al eens inschrijven, maar kwam het er niet eerder van? Probeer het gewoon eens. De dag wordt door velen gewaardeerd, er wordt echt naar uit gekeken.

Lees meer…

Diaken Piet-Hein Baudoin

Per 1 september zal diaken Piet-Hein Baudoin eervol ontslag krijgen uit onze parochie. We danken diaken Baudoin voor de relatief korte tijd dat we mochten delen in zijn enthousiasme, en wensen hem na zijn emeritaat alle goeds. Tijdens de vrijwilligersmiddag op 1 september zullen we afscheid van hem nemen en bent u in de gelegenheid om hem persoonlijk de hand te schudden.

Einde stage pater Bosco

Zaterdag 29 juni hebben we tijdens de eucharistieviering in de kapel van het Heilig Hart afscheid genomen van pater Bosco. Per 1 juli eindigde de stage die pater Bosco CSSp sinds enkele maanden liep in onze parochie en krijgt hij een benoeming in de St. Jorisparochie. Langs deze weg wensen we pater Bosco alle goeds voor de toekomst en veel zegen over zijn pastorale inzet.

Vieringen

 

Klik op de betreffende kerk voor de juiste tijden van de vieringen:

Bereikbaarheid parochie

Uw extra collecte gift is van harte welkom

Wilt u ons helpen het verlies aan de collecte inkomsten te beperken? Wij stellen dat zeer op prijs!

.

.

.

Uw collecte gift is van harte welkom.

Dank uw wel!

Uitvaarten

Lezingen en preek van deze week

Ons parochieblad: P’S nieuws

Ga naar de bovenkant