Home2021-04-08T22:16:37+02:00

Recent nieuws

Nieuwe benoeming

Zoals u al wist gaan pastor Schallenberg en kapelaan Eskes ons per 1 juli verlate. In het weekend van 26 en 27 juni zal pastor Schallenberg de laatste keer de Mis doen in de St. Petruskerk, en kapelaan Eskes in de St. Thomaskerk. Pastor Schallenberg zal zondag 13 juni voor het laatst voorgaan in de St. Antonius Abtkerk.

Maar er is ook goed nieuws: eveneens per 1 juli wordt pastor Ad Verest als priester benoemd in onze parochie. Bij sommigen zal die naam wellicht een belletje doen rinkelen: in het verleden is hij pastoor geweest van de H. Hartkerk in de Ploegstraat. Meer informatie volgt in de loop van de komende weken in het parochieblad en op deze website.

Vastenactie maakt nieuw MOV-project mogelijk

De parochianen van St. Petrus parochie hebben met hun bijdrage aan de Vastenactie er voor gezorgd dat de MOV in Kenia weer een mooi project kan opzetten. Scholing en werk voor jonge vrouwen in de regio zijn essentieel voor een betere toekomst. Met uw hulp zijn we daar weer wat dichter bij gekomen.
Lees meer…

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Lees verder…..

Opknapbeurt oude graven

“Niks voor niks”of “Voor wat hoort wat”, u kent ze vast wel deze uitdrukkingen. We weten met ons allen heel goed dat overal een prijskaartje aan hangt en dat er voor verleende diensten betaald moet worden. Echter, de verbazing was groot toen onlangs een het Eindhovense bedrijf ‘Atelier Lamier, Grafmonumenten en Gedenkstenen’ met het aanbod kwam om een aantal oude (en behoorlijk vervuild geraakte) grafstenen geheel belangeloos, geheel gratis dus, een opknapbeurt te geven.

Lees meer…

Vieringen

Klik op de betreffende kerk voor de juiste tijden van de vieringen:

  • zaterdagavond 19.00u.
  • zondagmorgen 10.00u.
  • zondagmorgen 11:00u.
  • zondagmorgen 09.30u.
  • maandag, donderdag en vrijdag: 09.00u.
  • dinsdag en woensdag 19.00u. (op dinsdag om 18.30u. aanbidding)
  • woensdag 09.00u. getijdengebed (lauden)

Klik hier voor het direct aanvragen van een toegangsbewijs (alleen nodig voor de weekendvieringen).

Voor meer informatie over het toegangsbewijs, klik op Aanmelden voor de vieringen

Bereikbaarheid parochie

Parochiekerk St. Petrus

KTC/pastorie is geopend op werkdagen van 09:30 tot 12:00 uur.
Adres: Kloosterdreef 31, 5623 DB EINDHOVEN
Telefoon: 040 – 269 75 61
E-mail: ktc.st.petrus@petrus-ehv.nl

Parochiebureau is geopend van maandag t/m donderdag van 09:30 tot 12:00 uur.
Adres: Kloosterdreef 31, 5623 DB EINDHOVEN
Telefoon: 040 – 269 75 60
E-mail: parochiebureau@petrus-ehv.nl

Meer informatie is hier te vinden.

Thomas kerk

De Thomaskerk is geopend op maandag en vrijdag van 09:30 uur-12:00 uur.

Adres: Thomaslaan 43
5631 GK EINDHOVEN

Telefoon: 040 – 243 15 09
E-mail: ktc.thomas
Meer informatie is hier te vinden.

Sint Antonius Abtkerk

De Sint Antonius Abtkerk in Acht is geopend op vrijdag van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Adres: IJsselstraat 4, 5626 BL EINDHOVEN

Telefoon: 040 – 262 17 41
E-mail: ktc.antonius
Meer informatie is hier te vinden.

Uw extra collecte gift is van harte welkom

Wilt u ons helpen het verlies aan de collecte inkomsten te beperken? Wij stellen dat zeer op prijs!

Scan de QR-code met uw telefoon camera en pas het bedrag aan. Of maak uw bijdrage over op: NL57RABO 0171 6032 81 t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel onder vermelding van collecte.

Uitvaarten

Lezingen en preek van deze week

Preken

Lezingen

Ons parochieblad: P’S nieuws

Ga naar de bovenkant