Home2022-11-15T21:16:56+01:00

Recent nieuws

De familieviering op kerstavond

Wat een feest was het! Om 17.45 uur waren de kinderen al in de kerk om te oefenen voor het kerstspel en om hun kostuums aan te trekken. Om 19.00 uur begon de viering en kon iedereen genieten van de binnenkomst van pastor Ad met een heel clubje engelen, herders, een herbergier, heraut, Jozef en Maria. Lees meer…

Wie is de man op het doek?

In de Petruskerk op de Kloosterdreef is vanaf zaterdag 14 januari een replica te bezichtigen van de lijkwade van Turijn.

Wat is de lijkwade van Turijn en wat is het verhaal achter deze lijkwade. Is de beeltenis van de man die op het doek staat de beeltenis van Jezus van Nazareth?
In een lezing en tijdens een tentoonstelling kunt u hier alles over te weten komen.

Op de tentoonstelling is een levensgrote replica van de echte lijkwade te zien met o.a. ook een aantal replica’s van relieken.

Lees meer…

Giften en verkoop van kaarsen kan tegenwoordig óók via uw smartphone!

Sinds jaar en dag kunnen gelovigen en bezoekers met contant geld een kaarsje kopen voor bijvoorbeeld in de Mariakapel, een donatie doen in een offerblok of een bijdrage stoppen in het collectemandje.

Lees meer…

IN MEMORIAM: Paul Rens

Op 1 januari 2023 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Paulus Johannes Rens, emeritus-pastor van de parochie Heilige Oda te Sint Oedenrode.
De zeereerwaarde heer Rens is geboren in Tilburg op 16 augustus 1940 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 april 1973.

 

Lees meer…

Oud-deken Frans Verhoeven onderscheiden

Vrijdagmiddag 6 januari is oud-deken Frans Verhoeven met de diocesane erepenning van Sint Jan onderscheiden voor zijn grote dienstbaarheid aan de kerk van ‘s-Hertogenbosch. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van het dekenaat Eindhoven.
Oud-deken Verhoeven werd afgelopen december 80 jaar. Hij was tot dan toe nog voorzitter van de kerkelijke instelling “Straatpastoraat Eindhoven”.

 

Lees meer…

Vieringen

 

Klik op de betreffende kerk voor de juiste tijden van de vieringen:

Bereikbaarheid parochie

Uw extra collecte gift is van harte welkom

Wilt u ons helpen het verlies aan de collecte inkomsten te beperken? Wij stellen dat zeer op prijs!

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL57RABO 0171 6032 81 t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel onder vermelding van collecte.

Uitvaarten

Lezingen en preek van deze week

Ons parochieblad: P’S nieuws

Ga naar de bovenkant