Dit jaar viert de Sint Jans-kathedraal van ’s-Hertogenbosch haar achtste eeuwfeest. Een jubileum dat niet in stilte voorbij gaat. Ook na 800 jaar spreekt de Bossche kathedraal nog steeds tot de verbeelding en vervult zij een belangrijke rol in het leven van ons bisdom.

 

Bij gelegenheid van dit jubileum wil ik graag alle pauselijke gedecoreerden uitnodigen voor een ontmoeting in ’s-Hertogenbosch. De gedecoreerden ontvingen hun onderscheiding vanwege bewezen diensten voor de parochie, het bisdom of de Kerk en samenleving in het algemeen.

 

Graag ontvang ik alle gedecoreerden op woensdag 29 juni aanstaande, hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Om 10.30 uur zal er een Eucharistieviering zijn in de kathedraal en nadien een ontvangst met koffie, thee en een broodje.

 

Gedecoreerden kunnen zich tot 15 juni a.s. opgeven via aanmelding@bisdomdenbosch.nl

 

Wij hopen op een mooie en feestelijke bijeenkomst.

Bisschop de Korte