De brief van de bisschoppen over de vluchtelingen uit Oekraïne vindt u hier.

Vanuit onze parochie hebben we de koppen bij elkaar gestoken en nagedacht over onze bijdrage aan de opvang van vluchtelingen.

Als parochie hebben we geen huisvestingsmogelijkheden meer, maar we willen wel op een andere manier iets betekenen.

We hebben de gemeente laten weten dat we:

 

  • De 3 kerktrefcentra (Acht, St. Petrus, St. Thomas) door de weeks beschikbaar kunnen stellen voor bv. onderwijs of opvang en dagbesteding en ’s middags zorgen voor soep en broodjes.
  • Een oproep kunnen doen bij parochianen om een vakantiehuisje/campingplek beschikbaar te stellen voor de huisvesting van vluchtelingen.
  • Kerk(en) beschikbaar willen stellen voor vieringen door Oekraïense priester met aansluitend de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in het KTC.
  • In overleg met het kerkbestuur en de parochiële Caritas eventueel kosten kunnen dragen voor de huur van hotelkamer(s) voor vluchtelingen of financiële ondersteuning op andere vlakken.
  • Pastorietuin bij de St. Petruskerk beschikbaar stellen voor spelmiddagen voor de kinderen.
  • Als er nood is aan bepaalde zaken (kleding, eten, toiletartikelen) die oproep doen in de kerk en inzamelen.

 

 

Daarnaast willen we de vluchtelingen en de mensen in Oekraïne ook biddend nabij zijn. Gedurende de vasten zal de H. Mis telkens afgesloten worden met “Het lied tegen de derde wereldoorlog”.

Op tijdens de avond van barmhartigheid op de eerste vrijdag van de maand willen we de getroffenen biddend toevertrouwen aan Gods zorgen.