Petrus is de patroonheilige, zeg maar de beschermer van onze parochie. Naar die leerling van Jezus is onze parochie vernoemd. Petrus is een bijzonder figuur. Zijn naam betekent zoiets als ‘rots’ of ‘rotsvastig’: op hem is de Kerk, als organisatie gebouwd, zo zeggen we dan. En de paus, zoals we die in Rome kennen, is zijn hedendaagse opvolger.

Lees meer…