Paus Johannes Paulus beschreef de Goddelijke Barmhartigheid als hét antwoord op de problemen van de wereld in het derde millennium. Hij heeft Zr. Maria Kowalska (1905-1938) zalig en vervolgens heiligverklaard in Rome om te onderstrepen dat haar boodschap, opgeschreven in haar dagboek, voor de hele wereld is bedoeld. Tijdens haar heiligverklaring in 2000, heeft Paus Johannes Paulus ook de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid ingesteld als kerkelijk feest dat voortaan op de eerstvolgende zondag na Pasen gevierd zou worden.

In 2002 heeft Paus Johannes Paulus de hele wereld toegewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. Zelf stierf hij op de vooravond van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, op 2 april 2005, na de Vespers. Deze geliefde Paus citeerde vaak uit het dagboek van de H. Faustina en zelf bad hij herhaaldelijk de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Hij benadrukte met klem dat de Goddelijke Barmhartigheid dé remedie is voor de specifieke noden van onze tijd.

Wat zijn de kernpunten van de Goddelijke Barmhartigheid ?

  1.  De afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid zoals Jezus aan zr. Faustina vroeg dat deze geschilderd zou worden met de specifieke onderschrift ‘Jezus, ik vertrouw op U’. Jezus heeft bijzondere genaden beloofd aan ieder die met vertrouwen deze afbeelding aanschouwt of in zijn huis opneemt.
  2. Het vieren van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op de eerstvolgende zondag na Pasen. Op dit kerkelijk feest wordt, naast het vieren van de eucharistie, het tentoonstellen van de afbeelding en het bidden van de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, aan iedereen de gelegenheid gegeven het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
  3. Het bidden van de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Bijzondere genaden worden verleend door het bidden van deze rozenkrans aan hen die ziek zijn of stervende, ook als men fysiek niet bij de zieke aanwezig kunnen zijn.
  4. Het bidden van het noveen van de Goddelijke Barmhartigheid, te beginnen op Goede Vrijdag en eindigend op zaterdag voorafgaand aan de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
  5. Het houden van een uur van Barmhartigheid om 15.00 of om 03.00.
  6. Het beoefenen van barmhartigheid door word, daad en door gebed.
  7. Het beoefenen van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid.

 

Tot slot: het gaat om een hernieuwde beleving van de barmhartigheid zoals deze in het evangelie beschreven staat maar met bijzondere genaden voor onze tijd.

Voor het noveengebed, klik op noveengebed

voor het rozenkransgebed, klik op rozenkrans