De landelijke synodale dag van 2 maart ligt alweer enige tijd achter ons. We kijken als projectgroep ‘Luisterend op weg’ met dankbaarheid terug op een mooie dag vol ontmoetingen en respectvolle gesprekken.

.

We hebben inmiddels alle gespreksverslagen samengevat. De samenvatting kan u vinden op onze website:

https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2024/04/Synode-SAMENVATTING-2maart_NL_versie3.pdf

.

De samenvatting wordt via mgr. De Korte ingediend bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie ten behoeve van het nationale rapport dat half mei aan het Synodesecretariaat in Rome wordt gestuurd.

.

.

Nu de gespreksverslagen van de afgelopen consultatieronde worden ingeleverd, hopen we als ‘Luisterend op weg’ dat synodale gesprekken en werkwijzen doorgaan in de lokale kerken. Op onze website kunt u informatie en handreikingen vinden die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Moorman,

namens de projectgroep ‘Luisterend op weg’