Wat houdt het in om gildebroeder te zijn?

Op deze vraag krijgt u antwoord als u de tentoonstelling van het St. Catharinagilde Woensel bezoekt in de St. Petruskerk.
De tentoonstelling is ingericht op verzoek van de vrienden van de St. Petruskerk om de band die het gilde en de kerk/parochie al jaren samen hebben te laten zien.

 

 

Het gilde is sinds 1477 actief in Woensel en toen opgericht ter verdediging van dorp en kerk. Natuurlijk is deze taak al lang voorbij en door anderen overgenomen.
Het gilde in de huidige tijd probeert de tradities en gebruiken in stand te houden.

Om een kleine indruk te geven van het doen en laten van het gilde is deze tentoonstelling ingericht.

De tentoonstelling is elke zaterdagmiddag tot en met 25 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur te bezoeken in de St. Petruskerk