In het doopsel ontvangt de mens nieuw, goddelijk leven. In het vormsel wordt dit nieuwe leven volwassen en voltooid. In de eucharistie wordt het gevoed. Toch wordt dit leven ook getekend door slijtage, ook wel zonde genoemd. Zonde is eigenlijk niets anders als de band met God en medemensen laten teloorgaan of beschadigen.

.

Zonde tegen God en zonde tegen de medemens kunnen nauwelijks van elkaar losgemaakt worden: wie de kinderen treft, treft hun ouders. En omgekeerd: als de verbondenheid met God weg is, kan geen mens nog de evangelische liefde opbrengen voor de naaste.

.

Bekering hoort wezenlijk bij het leven als gelovige: u afkeren van het kwade. Maar het is niet op de eerste plaats mensenwerk: het is genadegave van God. Als de zonde breuk is van de verbondenheid met God, dan is dit van onze kant uit. Maar God breekt niet met zijn mensen: Hij blijft “ja” zeggen, ook als wij “nee” zeggen of helemaal niet meer antwoorden.

.

In de komst van zijn Zoon, Jezus Christus, heeft God laten zien wie Hij is. Jezus is het eerste sacrament van Gods verzoening. En die verzoening blijft niet abstract: Jezus heeft uitdrukkelijk zonden vergeven. De Kerk ontving van Hem de opdracht en de volmacht om dat werk verder te zetten.

.

Er is vaste biechtgelegenheid op de 1ste vrijdag van de maand in de St. Petruskerk tussen 19.00h en 20.00h.

.

Voor Kerstmis en Pasen is er extra biechtgelegenheid. Hou daarvoor het parochieblad en de website in de gaten.

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een biechtgesprek via 040/269.75.61 (maandag tot vrijdag tussen 9.30h en 12.00h) of via pastoraalteam@petrus-ehv.nl