Sinds jaar en dag kunnen gelovigen en bezoekers met contant geld een kaarsje kopen voor bijvoorbeeld in de Mariakapel, een donatie doen in een offerblok of een bijdrage stoppen in het collectemandje.

We zijn dat gewend en die mogelijkheid zal ook blijven.

Naast uw bijdrage met contant geld wordt het óók mogelijk om met uw mobiele telefoon geld over te maken.

U kunt dat dan doen m.b.v. een QR-code. U gaat dan elektronisch betalen.

Waarom gaan we dat doen?

Er zijn meerdere redenen voor. Laten we ze even doornemen:

  • Steeds minder gelovigen en/of bezoekers hebben contant geld bij zich.
  • Het afstorten van contant geld naar een bank wordt steeds duurder. Het is toch zonde om het geld dat we zo hard nodig hebben te zien verminderen door bankkosten.
  • Het lopen met contant geld naar afstortplaatsen is in deze tijd niet meer zo veilig. Onze vrijwilligers zijn vaak 70+ en dus moeten we het risico niet opzoeken.

Samengevat: er komen 2 manieren om te offeren, te doneren en kaarsjes te kopen, zowel contant als elektronisch