Welkomstwoord

Fijn dat je hier komt kijken, je hebt de eerste stap gezet om samen met anderen te kunnen groeien in je geloof in de Petrusparochie in Eindhoven.
Op deze website vind je alle informatie over PetruSamen, de nieuwe vorm van Samen-kerk-zijn binnen de parochie.
Hoe we dat willen doen, met wie en wanneer, alles is hier te vinden. Heb je vragen of mis je toch nog iets, op de contactpagina zie je waar je terecht kunt.

Wij denken dat Samen op Weg gaan met Gods Woord dé manier is om mensen, jong en oud, leerlingen van Jezus te maken.
Wij geloven dat dát onze opdracht is:

“Ik maak vissers van mensen van jullie.” (Lucas 5,1-11)
We willen je aandacht vangen om je tot leven te brengen!

PetruSamen maakt deel uit van het familiepastoraat van de parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië, Eindhoven

Missie

PetruSamen staat voor het Samen op weg gaan in de Petrusparochie met gezinnen en families, om zo een vertrouwelijke relatie met Jezus te kunnen opbouwen en de gelovige “familie van Jezus” te vormen. We gaan uit van de persoonlijke beleving en vorming van kinderen en hun ouders, waardoor ze leerling van Jezus worden en samen op weg gaan met zijn Woord. Wij proberen hen vóór te leven hoe ze christen kunnen zijn in de wereld van nu. Belangrijk is dat kinderen samen met hun ouders en grootouders deze weg volgen, om zo tot een duurzaam parochieleven te komen waarin ieder zich thuis mag voelen en waar ieder kan groeien in geloof.

Deelname van grootouders aan PetruSamen
Ook de grootouders betrekken we graag bij deze geloofsweg van PetruSamen.
Zij maken een belangrijk deel uit van het leven van kinderen en zijn vaak onmisbaar voor de geloofsopvoeding. Zij zijn van harte uitgenodigd de familievieringen bij te wonen. Op dit moment is er voorzien in een catechesegroep voor de ouders van de deelnemende kinderen, maar mogelijk wordt er in de toekomst ook een aparte groep voor de grootouders gestart.

Wie zijn wij

PetruSamen wordt gedragen door een team van vrijwilligers dat onder leiding van pastor Ad Verest de organisatie op zich heeft genomen. Samen met een logistiek ondersteunend team en een muziekgroep vormen wij een enthousiaste groep die de maandelijkse zondagochtend van PetruSamen tot een feest voor alle deelnemers maakt.

De familieviering waarmee PetruSamen de zondagochtend opent, wordt muzikaal begeleid door een combo dat onder leiding staat van Marian Appel. De zang wordt ondersteund door een klein ensemble maar samen met de stemmen van de kinderen en anderen in de kerk wordt het muziek. De liedjes worden vooraf geoefend en door herhaling zullen ze op den duur bij iedereen bekend zijn.

De deelgroepen die na de familieviering naar de verschillende ruimtes gaan, worden begeleid door steeds twee vrijwilligers die we ‘catechisten’ noemen. Zij hebben allen jaren ervaring in het begeleiden van kinderen in de kerk. Uiteraard hebben onze catechisten allen een levendige geloofsbeleving. Het belangrijkste is dat zij met enthousiasme de verhalen uit de Bijbel vertellen en uitleggen, elk op het niveau van de leeftijden van de kinderen in de groep, zodat de weg van God met de mensen gaat leven bij de kinderen.

De deelgroep waarin de ouders bij elkaar komen na de familieviering wordt begeleidt door pastor Ad Verest, onze ‘familiepastor’, samen met Ine Geven. Ook zij hebben zeer ruime ervaring in het begeleiden van catechesegroepen. Zij zullen de Bijbelverhalen vertellen en uitleggen en ouders kunnen tijdens de bijeenkomst ook ervaringen uitwisselen, vragen stellen en eventuele onzekerheden delen over de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Belangrijk is het gesprek dat onder leiding van pastor Ad en Ine op gang komt, zodat zij sámen leerlingen op de Weg van Jezus worden.