Zondag 4 oktober jl. is diaken Gerard Bekken overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Hij werd tot permanent diaken gewijd op 26 september 1992 en na zijn wijding als diaken werkzaam in de parochies van Reusel, Hulsel, Hooge- Mierde en Lage Mierde.

Per 1 februari 2001 werd hij benoemd als diaken in de toenmalige parochie Woensel Midden en Zuid in Eindhoven (deze is later op gegaan in de huidige parochie St. Petrus’ Stoel).

 

De uitvaart heeft zaterdag 10 oktober jl. plaatsgevonden in de St. Petruskerk.

Voor de overweging van ere-pastoor Papenburg, klik hier.

 

Diaken Bekken heeft bijna vijftien jaar het pastoraal team ondersteund in het voorgaan in uitvaarten en het assisteren tijdens de zondagse Eucharistievieringen. Ook bezocht hij mensen thuis en bracht hen de H. Communie. Daarnaast heeft hij in onze parochie veel kinderen gedoopt.

Tevens begeleidde hij jarenlang diverse bedevaarten en de jaarlijkse spiritualiteitsreis van onze parochie.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange toegewijde en trouwe inzet voor onze parochie.

 

Wij wensen zijn vrouw Riet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Moge hij ruste in vrede!

 

Klik hier voor de rouwbrief.

 

Voor het In Memoriam van diaken Bekken op de website van het bisdom, klik op
Im Memoriam.