Naast de diverse Maria-bedevaarten die dit jaar vanuit onze parochie ondernomen worden naar Lourdes en naar Banneux, heeft u ook weer de mogelijkheid mee te reizen naar Kevelaer. Deze dagbedevaart (’s morgens heen, ’s avonds terug) wordt zoals gebruikelijk gehouden op de donderdag na Maria Tenhemelopneming en de datum voor dit jaar is daarmee donderdag 17 augustus 2023.

Aanmelding verloopt via de formulieren die u in de kerken en kapellen en hier op de website aantreft.

 

Extra informatie vindt u hier.

 

Uiterste aanmelddatum is 31 juli 2023; iedereen die voor die tijd het inschrijfstrookje en het verschuldigde bedrag ingeleverd heeft, is zeker van een plaatsje in de bus. In de week voorafgaand aan de bedevaart, nadat de busonderneming de planning rond heeft, hoort u de exacte opstaptijd -en plaats. Voor onze parochie is dat hoogstwaarschijnlijk de Robbenstraat, recht tegenover de Sint Petruskerk. De kosten bedragen 23 euro per persoon. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen voor 10 euro mee.

 

Pastoor Goris vergezelt ons naar Duitsland en gaat voor in de vieringen aldaar. Warm aanbevolen…

 

 

Voor de vaste groep pelgrims, we hebben -eindelijk- een nieuw boekje, dus bespaar u de moeite om het oude te gaan zoeken 😉.