In de apostolische brief “Patris Corde”, n.a.v. het jaar toegewijd aan Sint Jozef, vertelt Paus Franciscus dat hij al meer dan veertig jaar, na het ochtendgebed, een gebed tot Sint Jozef bidt. Het gebed is afkomstig uit een 19de-eeuws gebedenboek van de Congregatie van de Zusters van Maria en Jozef. Over dat gebed zegt de Paus: “Het drukt toewijding en vertrouwen uit en vormt zelfs een zekere uitdaging voor de heilige Jozef”.

Met ingang van het weekend van 20 en 21 maart zullen ook wij een gebed tot Sint Jozef gaan bidden. Dit gebed komt in de plaats van het Coronagebed wat ter afsluiting van de voorbeden het afgelopen jaar gebeden is. Aan het einde van het kerkelijke jaar zal er gekeken gaan worden welk gebed we dan zullen gaan bidden.

 

Barmhartige God,

Wij bidden u op voorspraak van de Heilige Jozef

dat hij ons in liefde, zorg en aandacht

een voorbeeld mag zijn als wij op weg gaan in ons gezin,

in onze familie en in de grote familie van christenen,

kinderen van God over heel de wereld.

Dat hij ons een voorbeeld mag zijn als wij op weg gaan voor ons werk,

onze studie, ons samenzijn in de samenleving.

Dat hij ons voorbeeld mag zijn als wij angstig zijn, of bedroefd,

omdat we moesten vluchten voor geweld of voor bedreiging,

dat hij daarin onze beschermer mag zijn.

Zo bidden wij u door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer.

Amen