Wandelend door de stad zie je zeker overdag in het centrum allerlei mensen, winkelend publiek, ouderen die even de bus genomen hebben, jeugd die vertier zoekt. En daartussen ook mensen voor wie de ‘straat’ hun huis is. Zij wonen en leven op straat, hebben daar hun slaapplaats, kennen de inloophuizen, de soepkar en weten op hun manier te overleven. En ook buiten het centrum ‘wonen’ deze mensen op allerlei plekken waar we het misschien niet vermoeden. Het is een kwetsbare groep die op een of andere wijze buiten de gewone samenleving valt en vaak ook met psychische en religieuze problemen kampt. Niet iedereen kan zich handhaven in onze soms hectische wereld.

Gelukkig hebben we in de stad daarvoor meerdere organisaties en instellingen die aandacht en zorg hebben voor deze kwetsbare groep.

.

.

Om te voorzien in de pastorale zorg voor deze ‘straatbewoners’ is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Het is een initiatief van de parochies in Eindhoven samen met de parochiële caritasinstellingen. Met ingang van 1 januari 2018 is diaken Rob Kosterman door bisschop mgr. G. de Korte benoemd tot pastor voor het Straatpastoraat. Het is zijn opdracht om deze mensen pastorale ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie zie de website: www.straatpastoraateindhoven.nl