Zonder onze vrijwilligers zouden wij op zondag niet samen kunnen komen in goed onderhouden, sfeervol versierde en met muziek omgeven kerkgebouwen, zagen onze begraafplaatsen er niet zo goed verzorgd uit en zouden de pastores zich niet bezig kunnen houden met de taak waarvoor zij zijn aangesteld:
pastorale zorg voor onze parochianen.Heel veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers.

.

Welke vrijwilligers zoeken wij?

Mensen met een levenshouding waarin gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan en die zich wil inzetten voor de medemens zijn welkom om de boodschap van naastenliefde in woord en daad gestalte te geven. We hebben steeds mensen nodig en wanneer u denkt dat u een bijdrage kunt leveren aan het vrijwilligerswerk stuur dan een e-mail naar vrijwilligerszorg@petrus-ehv.nl. Wij nemen contact met u op om zo samen te kijken wat voor u de juiste werkzaamheden kunnen zijn.

.

Wat bieden wij:

 • Een inspirerende werkomgeving, in een gemeenschap in ontwikkeling,
 • waar saamhorigheid en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan.
 • Al onze vrijwilligers zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid
  en ongevallen tijdens de tijden dat zij werkzaam zijn voor de parochie.
 • Er wordt goed opgelet dat er niet zomaar ongevraagd taken bij komen.
 • En er zijn volop mogelijkheden om bij te scholen of je te bekwamen in
  een bepaalde vaardigheid.

Vrijwilligers zijn o.a. actief als/bij:

 • gastheer/gastvrouw in een van de Kerktrefcentra;
 • collectanten tijdens de vieringen;
 • de huwelijksvoorbereiding;
 • de kindercatechese;
 • lector tijdens de vieringen;
 • koster;
 • acoliet/misdienaar tijdens de vieringen;
 • de drukkerij van de parochie;
 • het verzorgen van bloemenversieringen in de kerken;
 • het schoonmaken van de kerken;
 • klussengroepen;
 • koorlid;
 • het onderhoud van de begraafplaatsen;
 • het onderhoud van de tuinen van de Kerktrefcentra;
 • kerstpakkettenacties;
 • etc, etc, etc.

Stuurgroep Vrijwilligerszorg
In onze parochie is de Stuurgroep vrijwilligerszorg actief. Zij wil een klankbord zijn voor de vrijwilligers bij problemen en proberen deze mee op te lossen. Tevens wil zij de waardering  van de parochie uitspreken, voor de vele werkzaamheden die de vrijwilligers geheel belangeloos doen, door het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersdag en door aandacht te geven bij ziekte, jubilea, afscheid en overlijden.
Wilt u contact met een van de leden van de stuurgroep, stuur een e-mail naar vrijwilligerszorg@petrus-ehv.nl