Er is een grote solidariteit en bereidheid om Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen te helpen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor de inzet die ook vanuit de parochies komt, zo stond te lezen in de pastorale brief aan de parochies: ‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.’ Naast de maatschappelijke noodopvang is er op korte termijn grote behoefte aan particuliere opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen en aan ondersteuning van deze gastgezinnen.
In samenspraak met het ministerie van Justitie &Veiligheid coördineert het Leger des Heils deze opvang en ondersteuning.
Lees meer…