Onlangs is de beuk in de voortuin van de pastorie van Sint Petrus gekapt. Was dit nodig? Ja helaas wel. Omdat de boom achteruit ging qua bladbezetting was er onzekerheid over de stabiliteit van deze boom. Er was onrust in verband met de openbare veiligheid (naastgelegen fietspad). Uit eerder onderzoek bleek dat de boom is aangetast door de haarslakzwam en de reuzezwam.

 

 

Dit was de reden om bij de gemeente een kapvergunning aan te vragen. De gemeente heeft advies aangevraagd bij Trefpunt Groen Eindhoven. In hun advies geven zij aan dat de conditie van de boom erg slecht is. De beuk kon zich niet herpakken en was stervende. Op grond van genoemd gevaar voor de openbare veiligheid stemt Trefpunt Groen Eindhoven in met het kappen van deze boom.

Op grond van dit advies heeft de gemeente een kapvergunning verleend. Wel met de verplichting om een nieuwe boom op die plaats te planten. Dat mag dan geen beuk zijn.

 

 

We konden het risico dat delen van de boom op het fietspad terecht komen niet langer nemen. Dan zouden wij aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

Helaas verdwijnt hiermee een monumentale boom en komt er aan ander zicht op de pastorie.