In aanvulling op alle maatregelen die al genomen worden omtrent het coronavirus, hebben we besloten het P’S Nieuws tot nader order niet uit te brengen. Er bestaat te grote onzekerheid over het al dan niet doorgaan van diverse activiteiten, vermeld in het parochieblad en we willen de bezorgers van het blad niet onnodig bloot stellen aan besmettingsrisico’s.
Het laatste nieuws binnen onze parochie kunt u lezen op onze website.