Op 1 januari 2023 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Paulus Johannes Rens, emeritus-pastor van de parochie Heilige Oda te Sint Oedenrode.
De zeereerwaarde heer Rens is geboren in Tilburg op 16 augustus 1940 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 april 1973.

 

Zijn eerste benoeming in het bisdom van ’s-Hertogenbosch was in 1970 als pastoraal medewerker in de parochie H. Johannes Bosco, waar hij na zijn priesterwijding kapelaan werd. In 1979 werd hij benoemd tot pastor van de parochie Woensel-Zuid te Eindhoven, waarnaast hij vanaf 1981 tevens werkzaam was als pastor van Huize Zonhove te Son. In 1984 werd hij benoemd als pastor voor huwelijkspastoraat in de parochies Woensel-Midden en Woensel-Zuid te Eindhoven  voor een periode van 3 jaar en in 1987 (naast zijn werkzaamheden in Huize Zonhove) tot pastor van de Kardinaal de Jongstichting in Breda, uit welke functies hem wegens OBU per 1 augustus 2000 eervol ontslag is verleend. Vervolgens bleef hij assistenties verlenen in Tilburg en Best.

 

Na een verblijf van enige jaren in Rome werd hij per 14 mei 2010 benoemd tot pastor (assistent) en lid van het pastorale team van de parochie Heilige Oda te Sint Oedenrode uit welke functie aan hem per 1 mei 2015 vanwege zijn gezondheid eervol ontslag werd verleend.

 

Moge hij rusten in vrede!