Op 30 januari 2019 is het 50 jarig geleden, dat het Matteuskoor officieel is opgericht. Wij willen dit herdenken op zondag 3 februari met de H. Mis om 11.00 uur in de Thomaskerk. Tijdens deze dienst zal door het koor de Krönungsmesse van Mozart worden gezongen. Na deze dienst is er een gezellig samenzijn met de aanwezigen in de zijzaal van de kerk, waarbij wij u van harte uitnodigen.
Namens het koor: W. v.d.Velden (secretaris)