Dinsdag 25 mei jl. is gestart met een interne verbouwing van de pastorie van de St. Petruskerk. Het doel van deze verbouwing is extra woonruimte te realiseren voor de huisvesting van de leden van het pastoraal team. Vanwege de start van de verbouwingswerkzaamheden informeren wij onze parochianen nu alvast.

 

Eind vorig jaar heeft het parochiebestuur aan een architecte de opdracht verleend om de mogelijkheden in beeld te brengen van realisatie van 2 extra appartementen in het pastoriegebouw. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn vervolgens de plannen verder uitgewerkt, en recent heeft ook het bisdom groen licht gegeven voor de uitvoering van de verbouwingsplannen.

 

Omdat de parochie nu forse huurkosten is verschuldigd voor externe huisvesting, kunnen de kosten van de verbouwingsplannen al na verloop van 3 jaar worden terugverdiend. Al met al dus een verantwoorde investering die reeds op korte termijn zijn financiële vruchten gaat opleveren, van belang met het oog op een gezonde financiële toekomst van onze parochie.

De verbouwingsplannen worden volgens planning nog vóór de bouwvak begin augustus dit jaar afgerond.

 

Namens het parochiebestuur,  Aloys Putmans (portefeuillehouder gebouwen).