Per 1 september zal diaken Piet-Hein Baudoin eervol ontslag krijgen uit onze parochie. We danken diaken Baudoin voor de relatief korte tijd dat we mochten delen in zijn enthousiasme, en wensen hem na zijn emeritaat alle goeds. Tijdens de vrijwilligersmiddag op 1 september zullen we afscheid van hem nemen en bent u in de gelegenheid om hem persoonlijk de hand te schudden.