Enkele cijfers: de voedselbank zorgt voor ruim 400 pakketten in en rond Eindhoven, die verdeelt worden via 6 locaties. Door de crisis is de vraag naar pakketten in 2012 met 20% gestegen.

Pretpakketten”
Helaas is het aanbod van houdbare producten afgenomen en worden de pakketten steeds meer een ‘pretpakket’. Daarom geven de twee RK parochies van Eindhoven graag gehoor aan het verzoek van de voedselbank om mee te werken aan het ‘product van de maand’.

Inzamelen van de producten
Dit houdt in dat in alle RK kerken van Eindhoven een oproep gedaan wordt om maandelijks een bepaald product in te zamelen. Dit zijn houdbare producten om de pakketten een voedzame inhoud te geven, en minder een ‘pretpakket’ te laten zijn.
Vanaf nu wordt er via websites, parochiebladen en mededelingen aandacht voor deze actie gevraagd en tevens kenbaar gemaakt wat het product van de maand is. Deze producten kunt u gedurende de hele maand mee nemen en in de daarvoor bestemde manden achter in de kerken neerleggen.

Product van de maand
Voor het product van de maand, klik op de volgende link: Product van de maand

Informatie
Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op de website van de voedselbank: www.voedselbankeindhoven.nl