Jarenlang waren er in diverse van de kerken in onze parochie naast Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen. In de ene kerk frequenter dan in de andere.

Onderliggende gedachte was dat we toch rond Woord en heilig Brood konden vieren ook als er geen priester beschikbaar was.

Vanuit de Kerk werd al eerder aangegeven dat het de voorkeur heeft om samen Eucharistie te vieren op de dag des Heren.
Inmiddels is het aantal kerkgangers sterk teruggelopen, een aantal kerken is noodgedwongen gesloten en er zijn in het team (aangevuld met emeriti) voldoende priesters beschikbaar om alle zondagen in de drie kerken van de parochie Eucharistie te vieren.

Met ingang van april (dus na Pasen) zullen we het rooster zo gaan invullen.
Woord- en Communievieringen houden we voor de weekends enkel achter de hand voor noodsituaties als ziekte of afwezigheid van meerdere priesters in de vakantieperiode.

Vanaf 17 februari 2016 zal er voortaan ook op woensdagavond 19.00 uur Eucharistie zijn in de kapel van Heilig Hart. Ook in het getijdengebed op woensdagochtend 9.00 uur blijft u welkom.

Namens pastoraal team
Henry Vermeulen