Hieronder staat de contactinformatie per Kerk Tref Centrum van de kerken. Klik op de naam van het KTC om de informatie te zien. Onder ‘Overig’ staat algemene informatie.

Adres: Kloosterdreef 31, 5623 DB EINDHOVEN
Telefoon: 040 – 269 75 60
E-mail: ktc.st.petrus@petrus-ehv.nl
Open: werkdagen van 09:30 tot 12:00 uur

Adres: Thomaslaan 43, 5631 GK EINDHOVEN
Telefoon: 040 – 243 15 09
E-mail: ktc.thomas@petrus-ehv.nl
Open: maandag en vrijdag van 09:30 uur-12:00 uur

Adres: IJsselstraat 4, 5626 BL EINDHOVEN
Telefoon: 040 – 262 17 41
E-mail: ktc.antonius@petrus-ehv.nl
Open:  vrijdag van 14:00 uur tot 16:00 uur

IBAN: NL11 RABO 0158 2051 11
Pastoraal team: pastoraalteam@petrus-ehv.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@petrus-ehv.nl
Pastoraal noodnummer: Voor dringende zaken is er altijd een pastor, diaken of pastoraal werker bereikbaar. Die kunt u bereiken via het pastoraal noodnummer
06 – 24 50 79 21
Verder kunt u op dit noodnummer ook terecht voor het melden van een uitvaart, en voor het Sacrament van de Zieken (ziekenzalving )
Pastores: De contactgegevens van de pastores staan onder het kopje pastoraal team vermeld.
U kunt hen ook bereiken via KTC St. Petrus