Het hoort tot de wezenlijke taken van een geloofsgemeenschap om voor de gestorvenen uit haar midden een mooi afscheid te verzorgen. Als geloofsgemeenschap willen en mogen we niet tekort doen aan de katholieke traditie, maar tegelijkertijd willen we rekening houden met uw persoonlijke situatie.

Aanmelden:

Bij het overlijden van een dierbare zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Gewoonlijk neemt de uitvaartonderneming contact op met het pastoraal team onder nummer 06 24 50 79 21.

Bij voorkeur worden uitvaarten in onze parochie gehouden om 10.30 uur.

Waar kan een uitvaart plaatsvinden?

  • St. Petruskerk, Kloosterdreef 29
  • Heilig Hartkapel (Woonzorgcentrum Kronehoef), Kloosterdreef 23 *
  • Sint Thomaskerk, Thomaslaan 43
  • Sint Antonius Abtkerk, IJsselstraat 4

* Omdat de kapel van het Heilig Hart geen eigendom is van de parochie
zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van de kapel.

Voor wie kan er een uitvaart plaatsvinden?
Een kerkelijke uitvaart in één van de kerken is mogelijk voor parochianen. Mensen zijn parochiaan als ze wonen in het gebied van de parochie.

Sommige mensen wonen buiten de parochiegrenzen, maar hebben een sterke actuele band met de parochie, als ze bijvoorbeeld actief zijn in een kerkkoor of werkgroep, of meedoen met de kerkbijdrage. Als mensen daarbij ook ingeschreven staan in de parochiële ledenadministratie, kunnen zij ook rekenen op de dienstverlening van de parochie in geval van een overlijden en uitvaart.