Gezien de vele vragen en opmerkingen over grondverzakkingen op onze kerkhoven, per telefoon, mail of anderszins, wil ik u het volgende mededelen:

.

Onze vrijwilligers en beheerders werken al weken ontzettend hard om de gaten, welke zijn ontstaan door de extreme regenval van afgelopen tijd, te vullen met grond.

Op onze kerkhoven – vier in totaal – is de laatste tijd al meer dan 30 m3 grond aangevuld.

Lang niet overal zijn alle ontstane gaten met grond aangevuld. Wij doen ons best om binnen acceptabele termijn alle gaten te hebben gedicht.

.

Voor diegenen die hierop niet kunnen of willen wachten, is er bij de beheerder altijd een mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. Er zijn zowel kruiwagen, schop als grond beschikbaar.

Ook zijn er diverse grafstenen verzakt; deze moet u zelf (de rechthebbende) recht laten zetten door de steenhouwer.

.

Hopende u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd,

,

Met vriendelijke groet,

Frans van Hapert

Coördinator kerkhoven parochie St. Petrus ’stoel